Ylí¶snoussut Mestari 20120801 S:t Hilarion Swetlishoff`in kautta 17-24 Kesí¤kuuta 2012

0
8

Saint Hilarion Marlene Swetlishoff`in kautta 17-24 Kesí¤kuuta 2012   

Rakkaat!

Olette hiljaisuuden ajassa ja odottamassa suurempien  energioitten virtaamista, jotka piakkoin tulevat ”hukuttamaan planeetan”. Olkaa vastaanottavaisia ja avoinna niihin energioihin, sekí¤ imekí¤í¤ niistí¤ niin paljon kuin voitte. Monet muutokset jatkuvat  teidí¤n fyysisessí¤ kehossa ja teidí¤n DNA jatkaa aktivointiaan. Tulevat kuusi kuukautta tuovat mukanaan monta ilmeeksi antoa ja suurempi yhteys sisí¤iseen totuuteen, sillí¤ paljon siití¤ mití¤ on kí¤tketty teiltí¤ tulevat esille pí¤iví¤n valoon harkittavaksi ja otettaviksi ne itselleen.

Pití¤kí¤í¤ yhteys teidí¤n sisí¤iseen luomukseen ja antakaa sen johtaa teití¤, sillí¤ se tulee auttamaan ja opettamaan itseí¤nne ja siihen mikí¤ on tí¤rkeí¤tí¤ omistautua saadakseen paremman tuloksen kaikesta mití¤ tapahtuu joka pí¤iví¤isessí¤ elí¤mí¤ssí¤. Kun olet yhteydessí¤ toisiin, yrití¤ aina kohdata heidí¤t yhteisissí¤ kiinnostusalueissa ja vaadi ettí¤ se sí¤teilee teidí¤n valosta heille ja pí¤in vastoin, antaa heidí¤n valon sí¤teillí¤ takaisin teille. Olette hetkessí¤ jossa teidí¤n tí¤ytyy tukea toisianne sen vuoksi ettí¤ kehittí¤isitte suurempia ilmestyksií¤ ja haaveita, sillí¤ se on jí¤nnittí¤ví¤í¤ aikaa kaikille yrittí¤í¤ sulautua suurempien aspektien kanssa.

Ne tulevat ní¤yttí¤ytymí¤í¤n jokaiselle eri tavoin ja tulokset ovat ihanan vaihtelevia silloin kun ilmaisette ne olemuksenne kautta ja se on juuri ainutlaatuinen teille. Olkaa toistenne heijaajia, sillí¤ nauru ja ilo tulee helpottamaan tietí¤nne oikeaseen paikkaan, kun muutokset tulevat jatkumaan. Lí¶ysí¤í¤ kaikki jí¤ljellí¤ olevat pelot ja epí¤ilyt kaikesta mikí¤ tulee sulautumisen kautta korkeimmista aspekteista itsessí¤nne. Tulee olemaan jatkettuja ajan jaksoja ilosta joka pulppuaa ylí¶s sisí¤llí¤nne silloin kun jí¤tí¤tte kaiken joka oli takananne.

Pití¤kí¤í¤ jalat maassa joka pí¤iví¤, niin Gaia tulee tukemaan teití¤ silloin kun muutokset sisí¤llí¤nne jatkuvat. Juokaa paljon raikasta ja puhdasta vettí¤ sen vuoksi ettí¤ se helpottaa uusien energioiden sisí¤lle tulemista kehossa, mutta olkaa myí¶skin ulkoilmassa niin paljon kuin mahdollista. Harjoitelkaa syví¤í¤n hengitystí¤ joka pí¤iví¤ joka helpottaa sisí¤lle uusissa praanillisissa energioissa soluihin. Anna kaiken tulla ylí¶s sisí¤ltí¤si ja ole huomaavainen niistí¤, sillí¤ silloin te yhdistí¤tte voimat, tekniikat ja lahjakkuudet  jotka ovat olleet piilossa  hyvin pitkí¤n ajan.

Valvomme teití¤ ja kí¤ymme vierellí¤nne, Rakkaat, koko ajan. í„lkí¤í¤ unohtako tarjota sisí¤llenne meidí¤n lí¤sní¤oloa teidí¤n joka pí¤iví¤isessí¤ elí¤mí¤ssí¤nne ja muistakaa ettí¤ kaikki on hyvin, kaikki on kuin olla pití¤í¤ ja kiittí¤kí¤í¤ kaikista ihanista mirakkeleista jotka tulevat tapahtumaan.

Ensiviikkoon….

Olen Hilarion

 

Kí¤í¤nní¶s suomeksi: Annikki Fliseus

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSSUT MESTARI

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here