Ylí¶snousseet Mestarit – 121005 S:t Hilarion Swetlishoff`in kautta 9-16 Syyskuu 2012

0
9

Rakkaat!

Olemme tulossa vielí¤kin suurempaan kohoamiseen, joka koskee energia-aaltoja Valosta ja jotka pommittavat teidí¤n planeettaanne. Tí¤mí¤ energia tulee jatkumaan ja ottamaan esille kysymyksií¤, jotka ovat alitajussanne erilaisia uskonnollisia kí¤sityksií¤ joita jokaisella ihmisellí¤ on sisí¤llí¤í¤n, eikí¤ ole tullut pohditttua tai otettua esille ja joka voi aiheuttaa sressií¤ monelle teistí¤. Maailman valotyí¶n tekijí¤t tulevat kuitenkin pití¤mí¤í¤n  yllí¤ rauhallisen tilanteen omalla energia-alueellansa ja luovat tasapainon, jonka tarkoituksena on vaikuttaa kaikkeen siihen mití¤ on tapahtumassa.

Varatkaa aikaa luonnossa olemiseen saadaksenne yhteys í„iti-Maahan ja lí¤hettí¤í¤ hí¤nelle energiaa rakkaudessa ja myí¶tí¤tunnossa, mutta myí¶skin tukea hí¤ntí¤. Teidí¤n tyí¶ní¤ on juuri tí¤ní¤ aikana  ettí¤ olla enemmí¤n ja enemmí¤n tasapainoinen, nostava ja rauhoittava voima. Hengittí¤í¤ syví¤í¤n niin ettí¤ voitte vetí¤í¤ sisí¤lle sen korkeamman praanisen energian ja pití¤í¤ sen sisí¤llí¤nne niin kauan kuin mahdollista ennenkuin hengití¤tte ulospí¤in, sillí¤ se auttaa teití¤ pití¤mí¤í¤n tasapainoisuuden, kun maailma teidí¤n ympí¤rillí¤ kí¤y lí¤pi koko registerin elí¤myksistí¤í¤n. Jokainen polarisuus mikí¤ koskaan on tunnettu tai eletty aikoihin nousevat ylí¶s pohdittaviksi, ratkaistavaksi ja muuttaviksi. Olette kí¤yneet lí¤pi sen pahimman mití¤ on edessí¤ ja nyt on teidí¤n tehtí¤ví¤ní¤ olla tí¤í¤llí¤ kuin johtavana ryhmí¤ní¤.

Seuratkaa mukana tapahtumissa silloin kun ne tulevat ja pití¤kí¤í¤ tilanteet niin rauhallisina kuin on mahdollista. Varmistautukaa usein siití¤ ettí¤ kaikki on hyvin ja tí¤ydellistí¤, mutta myí¶skin osa Korkeammasta suunnitelmista maapallolle ja sen asukkaille, sillí¤ se auttaa enemmí¤n kuin mití¤ osaatte aavistaakkaan, Rakkaat. Olkaa myí¶skin tietoisia siití¤ ettí¤ jatkatte sulautumista teidí¤n Korkeamman Miní¤n kanssa. Teidí¤n Pyhí¤ Kristus Miní¤ ja teidí¤n ja teidí¤n Korkeampi Monad. Paljon tapahtuu eri asteilla ja ulottuvuuksissa, mutta olette kuitenkin pí¤tevií¤ auttamaan tehtí¤vissí¤ jotka tulevat esille, vaikka teillí¤ ei olisi niití¤ muistissa, sillí¤ se on vain sillí¤ tavalla.

Jokainen teistí¤ tulee johdatetuksi heille maapallolla, joka voi helpottaa uusiin avaamisiin ja vihkimisiin, kun olette valmiita siihen. Tí¤tí¤ tulee jatkumaan kunnes  teidí¤n Korkeampi Guid johtaa teidí¤t ihmisille joita te eniten tarvitsette ottaa yhteyttí¤. Jos tarvitset kapitaalia, pyydí¤ sití¤ ja ole kí¤rsiví¤llinen niin se tulee.Teidí¤n Korkeampi Miní¤ tietí¤í¤ mití¤ tarvitsette menní¤kseen eteen pí¤in ní¤iní¤ aikoina ja he tarvitsevat teidí¤n ehdotonta luottamista heihin ottaakseen ne tehtí¤ví¤t mihin suuntaan ne vaan johtavatkin jokaisella hetkellí¤. Olkaa tietoisia ja hereillí¤, sekí¤ pankaa merkille kaikki synkronisoinnit mití¤ vaan tapahtuukin.

Ní¤mí¤ ajat mití¤ elí¤tte On Ylí¶snousemus ja olette sen keskellí¤ juuri Nyt, Rakkaat. Suuntautukaa Niihin korkeimpiin visioihin loistossa Uuteen Maailmaan, í¤lkí¤í¤kí¤ luopuko siití¤. Se korkein visio mití¤ ikiní¤ voittekin itsellenne ja tehkí¤í¤ kaikkenne pití¤í¤kseenne sen tulevia pí¤ivií¤ varten. Yhdistykí¤í¤ sisí¤llenne saadaksenne ylí¶s kaikki ne ihmeelliset lahjat, jotka olette sulkeneet sisí¤llenne, kunnes se oikea aika tulee. Tí¤mí¤ on se aika ja rakennuspalat jotka  elí¤mí¤ssí¤nne alkavat asettua paikalleen Korkeammassa Jí¤rjestyksessí¤ ja paljon selvemmí¤ssí¤ kuvassa jossa Maapallo tulee esille.

Ensiviikkoon…

Olen Hilarion

 

Kí¤í¤nní¶s Annikki Fliseus

Takaisin sivulle: Ylí¶snousseet mí¤starit

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here