Ylí¶snousseet Mestarit – 121005 Melchizedek Swetlishoff´in kautta syyskuun 5 pí¤iví¤ 2012

0
7

Rakkaat! 

Olen iloinen siití¤ ettí¤ saan mahdollisuuden keskustella teidí¤n kanssanne taas, sillí¤ meidí¤n pidetty kanava on tarvinnut” time out” saadakseen enemmí¤n Valoa olemukseensa. Ymmí¤rrí¤mme ettí¤ monen ilmoituksen kautta hí¤nen webbpaikalla maailman kansalle yhdeksí¤llí¤ eri kielellí¤, myí¶skin aiheuttaa sen ettí¤ hí¤nen tyí¶taakkansa monin kertaistunut, mutta nyt olemme iloisia kun olemme tulleet takaisin. On aina suuri ilon aihe saada puhua teidí¤n kanssanne tí¤mí¤n avoimen Valokanavan kautta. 

Meidí¤n rakkaat Valotyí¶ntekijí¤t planeetalla ovat tunteneet syví¤llisií¤ muutoksia jokaisessa aspektissa itsensí¤ olemassa olossaan, eikí¤ se ole ollut mikí¤í¤n helppo tehtí¤ví¤, mutta jokainen teistí¤ on kuitenkin sí¤ilyttí¤nyt sen korkeimman visionin keskellí¤ teidí¤n henkilí¶kohtaisissa kasvumuutoksissa ja pití¤nyt kiinni pí¤í¤tí¶ksistí¤. Kasvun ví¤lillí¤ olette oppineet hoitamaan ja rakastamaan itseí¤nne ja palkitsemaan itsenne yksinkertaisilla ilon aiheilla elí¤mí¤ssí¤nne joka on auttanut teití¤ perustautumaan ja yhteyteen maan kanssa. Jos katsotte kuusi kuukautta taakse pí¤in, niin tulette ihmettelemí¤í¤n siití¤ miten paljon on tapahtunut sisí¤llí¤nne tuona aikana kun ottaa huomioon teidí¤n ní¤kemyksenne, odotukset, mentaaliset kuviot, tunteelliset kuviot ja tottumukset. 

Teidí¤n kaikkien kautta oleva Valo, joka on ikuisesti teidí¤n pyhí¤llisessí¤ sydí¤nkamarissa, ja joka on loistanut selví¤sti myí¶skin keskellí¤ koettelemuksia ja vaivoja siiní¤ suuressa puhdistusprocessissa joka tapahtuu ja toivossa parempaan huomiseen joka on pití¤nyt teití¤ suuntaamisessa kun loitte paremman tavan elí¤í¤ arkipí¤iví¤í¤nne. Rohkeina kohtasitte omat varjonne ja opitte rakastamaan niití¤ aspektia itsessí¤nne, mutta myí¶skin ní¤itte sen synnynní¤isení¤ osana teidí¤n luonteesta ja ettí¤ se oli tí¤rkeí¤ saadakseen vastakkaisia voimia itsessí¤nne suuremmassa tasapainossa ja itsekontrollissa. 

Koetukset teidí¤n rohkeudesta ovat tí¤yttyneet ja tulleet hyví¤ksytyiksi niin teidí¤n fyysisessí¤, kuin korkeimmissa maailmoissa missí¤ kaikki on tunnettua. Tunnustamme teidí¤n hengelliset valmeutumisenne henkilí¶kohtaisella matkallanne suurempaan Valoon ja ymmí¤rtí¤mykseen. Olette tulleet voimakkaammaksi ja enemmí¤n ajattelevaisia Ambassadí¶í¶rií¤ korkeammasta Valosta, jota kannatte sisí¤llí¤nne. Nyt on kuitenkin aika vaan Olla ja antaa aistienne ottaa teidí¤t uuteen maailmaan tí¤ynní¤ ihmeití¤ ja suurta iloa. Ottakaa yhteyttí¤ puhtauteen sisí¤llí¤nne juuri siihen mití¤ te todellakin olette ja se on hyvin tí¤rkeí¤í¤. Yrittí¤kí¤í¤ muistaa sití¤ aikaa elí¤mí¤ssí¤nne kun tunsitte vapauden ilmaista sisí¤ltí¤si ilon aiheita siití¤ kuinka olitte sisí¤isesti rakastettuja, huollettuja, suojattuja ja ettí¤ kaikki oli hyvin. 

Kun olette onnistuneet saamaan takaisin sen muiston, niin yrittí¤kí¤í¤ saada takaisin se tunne sisí¤llí¤nne uudestaan. Harjoitelkaa sití¤ tekemí¤í¤n niin kauan kuin saatte sen yhteyden tunteeseen ettí¤ olette rakastettuja ja saatte tukea, tunne luottamuksesta, vapaus ja ilmaista itsenne rakkaudesta. Se mikí¤ on tí¤rkeí¤ ettí¤ Tuntea tí¤mí¤ sisí¤llí¤nne uudestaan. Tí¤mí¤ on yhteys teidí¤n todelliseen auteettiseen itseensí¤ ja se on seuraava askel matkallanne takaisin kokonaisuuteen ja tí¤ydellisyyteen. Olette varmoja tiellí¤nne ja tí¤mí¤ osa matkallanne tulee olemaan linjassa teidí¤n korkeammassa tarkoituksessa. 

Jatkakaa loistamista Valossa teidí¤n sisí¤ltí¤nne, sillí¤ se on aika joka on Nyt. Seuraava jakso matkallanne alkaa. Olette kaikki sydí¤mmellisesti rakastettuja ikuisesti. 

Olen Melchizedek

 

Kí¤í¤nní¶s Annikki Fliseus

Takaisin sivulle:  Ylí¶snoussut Mestari

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here