Ylí¶snousemus 2012 – 20120724 Plejaadit Greg Giles´in kautta 11 kesí¤kuuta 2012

0
5

Plejaadit Greg Giles`in kautta 11 kesí¤kuuta 2012

Ilmoitus galaktinen Federaatio Valosta

 Valaise tulevaisuuden suuntaa

Kuinka monesti olet mennyt illalla sí¤nkyyn ja ajatellut: ” Kuinka kaukana olen keski-ií¤stí¤?” Haluaisimme enemmí¤nkin sití¤ ettí¤ ajattelette kun menette sí¤nkyyn: ”Kuinka lí¤hellí¤ olen siihenkun tulen nuoreksi taas ja omistan nuoren kehon mikí¤ toimii, muoto ja ulkoní¤kí¶?” Tí¤mí¤ on se jota suosittelemme teidí¤n ajattelutavaksi ettí¤ teillí¤ on se, sillí¤ positiivinen ní¤kemys tulee antamaan paremman mahdollisuuden nauttia elí¤mí¤stí¤, kuin mití¤ negatiivinen antaa teille.

Tapa miten ajattelet on usein se tapa jonka tunnet ja se asettuu sille raiteelle tiellí¤si jota tulet kulkemaan edelleen, sillí¤ se toimii sillí¤ tavalla tí¤ssí¤ Universumissa jossa sinun ajatukset, tunteet, haaveet, perspektiivit ja havainnot ovat osia tulevaisuudesta  jotka olet luonut itsellesi. Yrití¤ aina muistaa tí¤mí¤ pí¤iviesi aikana, sillí¤ se ei ole vain juuri tí¤mí¤ pí¤iví¤ mití¤ koet, vaan monta muuta pí¤iví¤í¤ edessí¤si joka antaa saman tyyppisií¤ kokemuksia. Punnitse tí¤tí¤ ja muuta tulevaisuuden suuntaa tietoisesti luomalla ja suuntaudu siihen enemmí¤n positiivisesti, ilolla ja antavilla elí¤myksillí¤ jota toivot itsellesi.

Etsi lí¤pi ne kaistat aistissasi ja sydí¤messí¤si, sekí¤ valitse itsellesi enemmí¤n niití¤ ilon aiheisia ja onnellisia elí¤myksií¤ ajateltavaksi sensijaan kuin muistella epí¤onnistumisia ja elí¤myksií¤ joita et halua kokea vielí¤ kerran. Olemme huomanneet ettí¤ moni teistí¤ tuntee alakuloisuutta muutamista aikaisemmista kokemuksista ja haluamme muistuttaa sinua siití¤ ettí¤ kaikki ní¤mí¤ kokemukset olivat hyvistí¤ aiheista ja kaikki olivat jí¤rjestetty ettí¤ tulet oppineeksi olennoksi se mikí¤ olet tí¤ní¤í¤n.

Sanomme teille sen ettette katsoisi taakse pí¤in niití¤ pettymyksií¤ ja katumisia vain voitte sensijaan ajatella, minkí¤lainen ihminen olisin tí¤ní¤í¤n ilman ní¤ití¤ kokemuksia?

Tekisitkí¶ vielí¤kin saman virheen tí¤ní¤í¤n  jos et olisi oppinut niití¤ eilen? Luultavasti tekisit ne uudestaan, tí¤ní¤í¤n ja huommenna kun menet eteen pí¤in matkallasi.

Siiní¤ tietoisuudessa ettí¤ olet tehnyt huonoja valintoja menneisyydessí¤ ja olet kí¤rsinyt niistí¤ valinnoista, niin olet nyt vapaa menemí¤í¤n edelleen matkallasi ilman ní¤ití¤ esteití¤ jotka ní¤yttí¤ytyví¤t itsestí¤í¤n sinulle valintojesi kautta. Yrití¤ ní¤hdí¤ tí¤mí¤ kuin helpotus, sillí¤ se on sití¤ todellakin, eikí¤ kenenkí¤í¤n tarvitse oppia samaa lí¤ksyí¤ kahta kertaa jos on oppinut sen jo ensimmí¤isestí¤ kerrasta ja jos katsot taakse pí¤in ja kadut joitakin niistí¤ valinnoista joita olet tehnyt, niin silloin minun rakas, olet oppinut sen lí¤ksyn ja sinun ei tarvitse oppia sití¤ uudestaan. Tí¤mí¤ pití¤isi olla niití¤ hyvií¤ uutisia teille jotka elí¤ví¤t katumuksien kanssa aikaisemmin tehdyistí¤ valinnoista ja niistí¤ kokemuksista mihin ne ovat johtaneet. Nyt kun te tiedí¤tte tí¤mí¤n niin ette tule tekemí¤í¤n samoja valintoja uudestaan.

Yrití¤ ní¤hdí¤ se enemmí¤n positiivisella tavalla kuin ettí¤ syventyí¤ katumukseen mikí¤ tulee johtamaan tilanteisiin joka antaa enemmí¤n niití¤ tunteita kuin kivi tyyneen lampeen mití¤ lí¤hetí¤t Universumiin. Tulet saamaan saman tyyppisií¤ elí¤myksií¤ joita pyydí¤t saada kokea. Ymmí¤rrí¤ttekí¶ tí¤tí¤? Tí¤mí¤ on perusteelinen ja hyvin tí¤rkeí¤ niin hengellisesti kuin tieteellisesti. Jokaisen teistí¤ tí¤ytyy ymmí¤rtí¤í¤ se tí¤ysin ja sí¤ilyttí¤í¤ se tietoisuuden pohjalla jokaisessa hetkessí¤ joka pí¤iví¤,sillí¤ ne hetket luovat teidí¤n tulevaisuuden kokemukset. ( Katso Lagen om Attraktion, 30/11 2011 av í„rkeí¤ngeln Metatron, í¶vers, anm. )

Jos katsotte taakse pí¤in niin teillí¤ ei ole ollut mití¤í¤n kokemusta joka olisi ollut niin negatiivinen ettí¤ se vahingoitti teití¤, sillí¤ se on tí¤ysin mahdottomuus. Mikí¤í¤n ei voi vahingoittaa sinua, eikí¤ mikí¤í¤n voi aiheuttaa niin suurta vahinkoa olennolle kuin mití¤ todella olet. Ei mikí¤í¤n kokemuksistasi ole tullut edes sen lí¤heisyyteen. Suurimmissa asioiden jí¤rjestyksessí¤ ovat ní¤mí¤ kokemukset jossa tunsit ettí¤ tarvitsit niití¤ kasvamiseen ja kehittí¤miseen kuten ikuinen, hengellinen olento valosta, ansainnut sen ettí¤ tehdí¤ itsesi voimakkaammmaksi ja viisaammaksi, enemmí¤n oppineeksi ja kokeneeksi. Sití¤ mití¤ saat ulos siití¤ on paljon  enemmí¤n kuin mití¤ olet siihen painautunut.

Yrití¤ aina muistaa tí¤mí¤ ja ní¤e ne elí¤mykset mití¤ sinulla on ollut, riippumatta siití¤ miten negatiivinen, alaspainava tai huonolta se tuntuukin sinusta, ní¤e se kuin ihana mahdollisuus sinulle ettí¤ olet oppinut jotakin ja jota olet kí¤yttí¤nyt vahvistamaan sinun henkeí¤si ja tahtoasi varten, sillí¤ se on todellakin juuri sití¤ mití¤ ní¤mí¤ kokemukset menneisyydessí¤ ovat tehneet. Ne ovat auttaneet sinua muovautumaan ja luomaan sen voimakkaan, viisaan ja osaavan ikuisen olennon suuresta rakkaudesta, myí¶tí¤tunnosta ja kokemuksesta. Ilman ní¤ití¤ kokemuksia menneisyydessí¤, jotka siní¤ ehkí¤ ní¤et negatiivisiní¤, et olisi tullut se olemus mikí¤ olet tí¤ní¤í¤n ja omista niití¤ rikkauksia lahjoista ja erikoisuuksista.

Joskus voit muistuttaa itseí¤si kysymí¤llí¤ itseltí¤si ” Mikí¤ on tí¤rkeintí¤ minulle ? Olisinko halunnut elí¤í¤ ilman ní¤ití¤ kokemuksia ja ní¤hdí¤ niití¤ joskus negatiivisia asioita tai olla se olemus joka mahdollisesti voi tulla yltí¤mí¤í¤n korkeampaan todelliseen potentiaaliin?” Kysy itseltí¤si tí¤tí¤ seuraavalla kerralla kun katsot taakse pí¤in pettyneení¤ tai katuen tilannetta jonka olet kokenut ja vastaa siihen kysymykseen rehellisesti itsellesi. Tykkí¤í¤mme tietysti ettí¤ se voi olla kaikki mití¤ tarvitset ní¤hdí¤ksesi menneet kokemuksesi, riippumatta siití¤ miten ne tulivat, katsomalla valoisimmin silmin ja enemmí¤n positiivisellí¤ ní¤kemyksellí¤. Tí¤mí¤ on avain elí¤mysten luomiseen  itsellesi jota tulet joku pí¤iví¤ katsomaan taaksesi ilolla ja lí¤mpimillí¤ muistoilla.

Kiitoksia teille tí¤ní¤í¤n. Olemme nauttineet meidí¤n konversaatiosta teidí¤n kanssa ja odotamme ettí¤ saamme taas keskustella lí¤hiaikoina. Rakastamme teití¤ ja meillí¤ on aina te, rakkaat, mielessí¤ ja sydí¤messí¤, kaikkina aikoina.

Olemme Galaktinen Federaatio Valosta.

 

Kanavoiminen: Greg Giles`in kautta

Kí¤í¤nní¶s suomeksi: Annikki Fliseus

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSEMUS 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here