Ylí¶snousemus 2012 – 20120712 Plejaadit Greg Giles`in kautta 9 Kesí¤kuuta 2012

0
5

Ilmoitus Galaktinen Federaatio Valosta 9 kesí¤kuuta 2012 

Lahja nuorentumisesta

Mití¤ vitaliteetti, nuoruus, mielipiteet ja kí¤sityksesi merkitsisi sinulle elí¤mí¤ssí¤si? Miten ní¤mí¤ lahjat voisivat vaikuttaa sinuun ja miten ne muuttaisivat tapaasi elí¤í¤ pí¤iviesi aikana? Tí¤mí¤ on yksi kysymys jonka saat tí¤ní¤ aikana ja se on oikein sopiva kysymys tulla ajattelemaan, sillí¤ se on muutama niistí¤ lahjoista jonka tarjoamme sinulle. Haluaisimme ní¤hdí¤ ettí¤ useampi teistí¤ ajattelee ní¤ití¤ asioita ja suuntautuu niihin, sekí¤ tekee totuuden niistí¤ teille, sillí¤ ne kaikki toimivat tí¤llí¤ tavalla, jotka ovat mahdollisia sinulle. Ní¤emme sen tí¤ysin erilaisen tavan elí¤í¤, missí¤ monet hankaluudet ja rajoitukset jota te nykyisin koette, tullaan nostamaan pois teidí¤n elí¤mí¤stí¤nne. Tuloksena tí¤stí¤ moni teistí¤ antaa paljon selvemmí¤n ja viihtyisí¤mmí¤n tien kulkea eteen pí¤in.

Yksi ní¤istí¤ asioista me, Galaktinen Federaatio Valosta voidaan tehdí¤ sinulle ní¤illí¤ alueilla, on se ettí¤ antaa lahja kehittyneestí¤ tekniikasta joka auttaa sinua palauttamaan nuorekasta ulkoní¤kí¶í¤si ja vitaliteettia, voimaa, sekí¤ kestí¤ví¤í¤ terveyttí¤, pí¤í¤ttí¤ví¤isyyttí¤ ja suuntaamista pí¤í¤mí¤í¤rí¤í¤n. Ní¤mí¤ ovat muutamia niistí¤ attribuuteista nuorentumiseen fyysiselle olennolle. Meillí¤ on tekniikka jolla voimme muuttaa kaiken tí¤mí¤n poistamalla monta vuotta elí¤mí¤stí¤nne, on luonnollista kuitenkin ettí¤ samalla pidí¤tte kaikki kokemuksenne, tiedot ja viisaudet mití¤ olette hankkineet elí¤mí¤ssí¤nne. Tí¤mí¤ on yksi ihana lahja jonka tarjoamme teille tulevina pí¤iviní¤ ja se on kokonaan teidí¤n valinnassa jos haluatte hyví¤ksyí¤ lahjat meiltí¤ tai ei.

Terveytesi voi olla relatiivisen helppo palauttaa, niin ettí¤ saat takaisin sen tí¤rkeimmí¤n elí¤mí¤ssí¤ fyysiseen alukseesi, koska se on saanut kí¤rsií¤ kaikesta kulumisista monien vuosien aikana nykyisessí¤ fyysisessí¤ inkarnaatiossa. Poistaa ní¤mí¤ vuodet on sama kuin vetí¤í¤ kello takaisin elí¤mí¤ssí¤si, mutta samalla pití¤í¤ vaalia muistot mukavista elí¤myksistí¤ ja niistí¤ tí¤rkeistí¤ opetuksista joita olet omistautunut itsellesi. Tí¤mí¤ menettely on hyvin varma menettely, sillí¤ meillí¤ ovat korkeakoulutetut teknikot tí¤llí¤ alalla, joilla on monen vuoden kokemukset auttamisesta kaiken tyyppisille olennoille koko tí¤ssí¤ Universumissa, juuri siiní¤ ettí¤ palauttaa heidí¤n kehonsa takaisin siihen ikí¤í¤n jossa se parhaiten toimii kuin mití¤ se on tehnyt jossain muussa ajanjaksossa heidí¤n elí¤mí¤nsí¤ aikana, riippumatta siití¤ kuinka lyhyt tai pitkí¤ keskimittainen elí¤mí¤n pituus on heidí¤n erikoisessa olemuksessa. Tí¤mí¤ on samanlainen totuus ihmisolennoissa, rakkaat, me tarjoamme teiile tí¤mí¤n lahjan nuorentumisesta ilman mití¤í¤n ehtoja, ei piikkejí¤, eikí¤ â€sopimuksia saatanan kanssa” niin kuin tapaatte sanoa.

Ei ole mití¤í¤n mistí¤ tarvitsee olla epí¤ileví¤inen, mutta ymmí¤rrí¤mme ettí¤ ihmisen psyykkisellí¤ alalla luullaan ettí¤ joku asia on liian hyví¤ olemaan totta. Olemme tutkineet tí¤tí¤ aluetta teidí¤n uskosysteemissí¤ ja olemme tulleet lopputuloksiin, mití¤ varten jotkut teistí¤ uskovat ettí¤ elí¤mykset ovat tí¤ynní¤ muuttumattomia rajoituksia, mutta ajan kanssa haluaisimme tyí¶skennellí¤ teidí¤n kanssa ja ottaa pois ne perí¤ttí¶mí¤t uskon puutteet, samoin kuin rajoitukset ja ne niukat sí¤í¤nní¶t, sekí¤ antaa se ní¤hdí¤ selvemmin miltí¤ teidí¤n Universumi ja teidí¤n elí¤mí¤nne ní¤yttí¤ví¤t. Siihen sisí¤ltyy teidí¤n fyysiset kehonne myí¶skin.

Ei ole mití¤í¤n aihetta vanhentua sillí¤ tavalla kuin te nyt teette tí¤ssí¤ ajassa matkallanne. Paljon siití¤ mití¤ te koette tí¤í¤llí¤ on yksinkertaisesti osa illuutiota, johon menitte mukaan ennen tí¤tí¤ inkarnaatiota. Monet niistí¤ mitoista teidí¤n nykyisistí¤ elí¤myksistí¤ tulevat radikaalisesti muutumaan tulevien pí¤ivien aikana jotka ovat edessí¤nne ja se mití¤ me teemme tí¤ní¤ aikana on se ettí¤ tulemme valmistelemaan teití¤ tí¤hí¤n ví¤lttí¤mí¤ttí¶myyteen, sekí¤ niihin lahjoihin jotka ovat oikeutettuja teille ja jotka ovat aina kuuluneet teille. Ní¤mí¤ ei ole lahjoja jotka ovat ”jumalattomia””pyhí¤ttí¶mií¤â€ tai epí¤luonnollisia teille ja teidí¤n olennoille, ei ollenkaan. Lahjat kuin nuorekkuus, terveys ja vitaliteetti ovat lahjoja jotka annetaan teille Luojalta, joka on Luoja kaikelle tí¤ssí¤ Universumissa.

Haluaisimme ensin johdattaa niin monta teistí¤ kuin voimme yli rajojen siiní¤ ajatustavassa jossa siní¤ ja sinun kansasi ovat, ettí¤ tí¤ytyy vanhentua sillí¤ tavalla kuin te teette ja kí¤rsií¤ niistí¤ heikkouksista, kuolemasta, sairauksista ja epí¤miellyttí¤vistí¤ tilanteista kun tulet vanhemmaksi, sillí¤ kukaan ei ole sanonut ettí¤ se tí¤ytyy olla sillí¤ tavalla. Kukaan ei ole koskaan kirjoittanut sití¤ lakia kiveen, eikí¤ se ole laki mití¤ teidí¤n ihmissuvun tí¤ytyy seurata. Ní¤emme jo ennakolta kuinka moni teistí¤ tulee melko onnelliseksi, saadakseen kuulla ní¤ití¤ ihania uutisia joita jaamme teidí¤n ylellisyyden, sekí¤ nuorentavia mittoja niihin mahdollisuuksiin. Sanomme nyt teille, ettí¤ tí¤mí¤ lahja on todellakin teidí¤n ja ettei mikí¤í¤n ole liian hyví¤ olemaan totta koko tí¤ssí¤ Universumissa, jonka me kaikki jaamme sen yhdessí¤.

Haluaisimme selittí¤í¤ teille lí¤hemmin miten teidí¤n kehot tullaan rakentamaan nuoremmaksi, vitaaliseksi ja voimakkaaksi, sekí¤ kykyjí¤ helpommin taistelemaan kuolemaa, sairautta, virusta vastaan, sekí¤ iskuja kovasta elementistí¤ kuin auringon sí¤teily, mutta myí¶skin niistí¤ joita ihminen itse on rakentanut, kuten kemikaaliot jotka tí¤ní¤í¤n pommittavat koko teidí¤n systeemií¤nne. Haluaisimme jakaa lahjat teidí¤n kanssanne jotka me omistamme ja mielellí¤í¤n tarjoamme teille, joka tulee ihmisen kukoistamaan ja olemaan kuin elí¤ví¤ kukka elí¤mí¤ssí¤ niin kuin olette ja aina olette olleet koko pitkí¤n matkan aikana. Antakaa meidí¤n, teidí¤n veljet ja sisarenne, teidí¤n perheet ja ystí¤ví¤t saada jakaa tí¤mí¤ lahja nuorentamisesta teille.

Kun tulette kohtaamaan meidí¤t kasvot kasvoja vasten tai ní¤kemí¤í¤n meidí¤n ulkoní¤í¶n jollai muulla tavoin, niin tulette heti ní¤kemí¤í¤n ettí¤ monet meistí¤ pití¤ví¤t sen hyvin nuorekkaan ulkoní¤í¶n, riippumatta siití¤ kuinka monta vuotta kokemuksistamme olemme olleet universiaalisia olentoja matkalla samoin kuin tekin. Tulette ní¤kemí¤í¤n, paitsi muutamia poikkeuksia siellí¤ tí¤í¤llí¤, ettí¤ moni meistí¤ valitsee ní¤yttí¤ytyí¤ suunnilleen saman ií¤n ja tí¤mí¤ ikí¤ jos vertaa teidí¤n nykyiseen ihmiseen olisi jossain alussa kaksikymmentí¤vuotiasta ja siití¤ puoleen ví¤liin ja se on se ikí¤ jonka tunnemme on sopiva teidí¤n heimolle myí¶skin, sillí¤ se on ikí¤ jossa teidí¤n ihmiselliset alukset tutkimuksiemme mukaan toimivat operatiivisesti ja tí¤ydellí¤ teholla, mutta myí¶skin yltí¤í¤ korkealle asteelle estetiikassa ulkoní¤kí¶í¶n.

Haluaisimme ottaa ní¤mí¤ lahjat kí¤yttí¶í¶nne niin pian kuin mahdollista, vaikka on olemassa muitakin ajankohtaisia  asioita tí¤í¤llí¤ teidí¤n maailmassa juuri tí¤hí¤n aikaan kun moni teistí¤ kí¤rsii sairauksista ja toimintakyvyttí¶myydestí¤ ja haluaisimme vapauttaa teidí¤t niistí¤ vaikeuksista niin pian kuin mahdollista niin ettí¤ voisitte elí¤í¤ matkanne aluksessa joka on sopivampi elí¤myksiin. Mití¤ sanoisitte tí¤llaiseen tarjoukseen? Antaisitteko pelon, epí¤uskon, epí¤ilyksien ja hyperaktiivisen fantasian pelotella teidí¤t hyví¤ksymí¤í¤n sellaiseen lahjaan meiltí¤? Vai hyví¤ksyisittekí¶ lahjan nuorennuksesta, vitalisuudesta, terveydestí¤, toiminnasta ja suoritettavavista asioista sekí¤ kauneudesta meiltí¤, teidí¤n perheisiin? Haluamme ní¤hdí¤ ne teidí¤n kommentoimiset tarjouksesta ja olemme kiinnostuneita lukemaan teidí¤n keskusteluita edestakaisin tí¤stí¤ lahjasta teidí¤n sosiaalisessa verkostossa internetillí¤.

Tulemme valvomaan ne yleisesti pí¤í¤stí¤viin alueisiin verkostossa jossa yksinkertaisesti vertaamme statiikkaa ja muita tiedonantoja ettí¤ saisimme enemmí¤n selvyyttí¤ ymmí¤rtí¤í¤ teidí¤n tietoisuusasteista juuri tí¤hí¤n aikaan. Tí¤mí¤ sití¤ varten ettí¤ voitaisiin tehdí¤ muutamia loppupí¤í¤tí¶ksií¤ siití¤ kuinka valmiita olette ní¤iden esittelyyn, niin kuin muihinkin lahjoihin mití¤ me omistamme, eikí¤ haluta muuta kuin mielellí¤í¤n jakaa ne teidí¤n kanssa veljet ja sisaret tí¤ssí¤ ihmismí¤isessí¤ perheessí¤.

Riippumatta siití¤ mitkí¤ ovat teidí¤n ní¤kí¶kohtanne ja ajatukset tí¤ssí¤ kysymyksessí¤, niin olette aina tervetulleita ajatuksien ja ní¤kemystenne kanssa, sillí¤ myí¶skin negatiiviset vastaukset auttavat meití¤ ratkaisemaan ne tehtí¤ví¤t jotka ovat ví¤lttí¤mí¤ttí¶mií¤ ennenkuin menemme eteen pí¤in ní¤issí¤ suunnitelmissa. ( Voitte jí¤ttí¤í¤ kommentoimisenne tí¤mí¤n ilmoituksen aikana koko verkostossa tai jos ei ole mití¤í¤n muuta paikkaa kommentoimiselle, niin jí¤tí¤ se minun blogg`iin http://ascensionearth2012.plogspot.com. ( olkaa kilttií¤ ja í¤lkí¤í¤ lí¤hettí¤kí¶ minulle henkilí¶kohtaisia ilmoituksia, sillí¤ GFL ei tule lukemaan meidí¤n henkilí¶kohtaisia mail, koska he koko ajan hyví¤ksyví¤t ja kunnioittavat meidí¤n yksityiselí¤mí¤í¤.)

Kiití¤mme teití¤ taas siití¤ ettí¤ otatte osaa sellaisiin keskusteluihin koko verkoston kautta ja me voimme sanoa ettí¤ osuutenne auttavat paljon meití¤. Muistutamme myí¶skin teití¤ siití¤ ettí¤ kaikki se kova tyí¶ mití¤ moni teistí¤ tekee, eiví¤t mene ohi merkittí¶mí¤sti, eikí¤ tule olemaan palkaton. Kiitoksia teille ajastanne ja odotamme teidí¤n kommentoimisia ja keskusteluja meidí¤n tarjouksista. Kiitos teille kaikille ja siunausta ihanalle pí¤iví¤lle.

Olemme Galaktinen Federaatio Valosta

Kanavoiminen Greg Giles`in kautta

Kí¤í¤nní¶s suomeksi: Annikki Fliseus

TAKAISIN SIVULLE: YLí–SNOUSEMUS 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here