Ilmoitus Galaktinen Federaatio Valosta 8 kesäkuuta 2012

Avautuminen uuteen kukoistamiseen todellisuudessa tekee sen että olemme valmiina aloittamaan käyntiin panemisen monta niistä projekteista ja ohjelmista mitä olemme keskustelleet teidän kanssanne viimmeisten kuukausien aikana. Se mitä näemme teille ja teidän kansalle on kokonaan uusi näky siitä jokapäiväisestä työstä, tekemisistä ja vaikeuksista. Tarjoamme teille ratkaisuja pitkälle kehittyneissä tekniikoissa ja terveempiä keskusteluja kun se koskee suunnitelmia ja läpivientiä näissä uusissa systeemeissä.

Monet teidän nykyisistä systeemeistä ovat vanhoja ja osa niistä ei olisi koskaan pitänyt viedä läpi sillä tavalla kuin ne ovat tehty. Se mitä me Galaktinen Federaatio Valosta haluaisimme tehdä on se että repiä alas osa niistä systeemeistä  ja aloittaa kokonaan aivan alusta. Luonnolllisestikin tämä tulee olemaan suuri sijoitus ja tulee vaatimaan monta kättä ja monta aistia saadakseen menestyvän lopputuloksen tehtävästä. Haluaisimme mielellään merkin siitä että olette tietoisia ja innostuneita tekemään muutokset leveämpänä tai yli koko teidän planeetan ja haluaisimme kuulla kuinka moni teistä olisi kiinnostunut työskentelemään käsillään näissä monessa projektissa?

Määrätyissä tapauksissa jotkut teistä tulee olemaan jotka työskentelevät suoraan jäsenien kanssa meidän organisaatiosta ja toiset suoraan meidän kanssa, mutta se ei tule tapahtumaan kasvot kasvoja vasten vaan meidän aluksilla pitemällä ajalla. Siihen on monta syytä miksi muutamat teistä tulevat työskentelemään kanssamme ja toiset tulevat ottamaan osaa projektiin mutta ei suoraan meidän kanssa. Yksi tapa on nähdä se tavalla  jolla luottamusta voisi kehittää kuin viimmeisten kuukausien ja vuosien aikana siitä lähtien kun aloitimme kommunikaation teihin meidän kanavien kautta. Olemme valvoneet  teidän sosiaalista verkostoa online ja olemme tehneet listan siitä ketkä me tunnemme ovat oikeutettuja työskentelemään suoraan meidän kanssa kun ottaa huomioon työmoraalin, siihen panoksen, lahjakkuuden tehdä työtä toisten kanssa, sekä muut tekijät jotka ovat punninneet meidän päätöksiin.

Olkaa kilttiä älkääkä tunteko sitä tuomioksi millään tavalla, koska se ehdottomasti  ei ole niin, sillä emme tuomitse ketään mistään ja se on pohjasääntönä meille. Ehdottaisimme hyvin yksinkertaisesti työskentelemään henkilöiden kanssa jotka tunnemme johon voi luottaa, vaikka emme ole koskaan aikaisemmin työskennelleet yhdessä tai jos tunnemme että teistä olisi hyötyä meidän tiimissä.

On myöskin olemassa heitä jotka ovat työskennelleet meidän kanssa aikaisemmin ja niinkuin sanottu heitä jotka jo ovat- kaukana illuusiosta-ja jotka ovat jäseniä Galaktinen Federaatio Valosta, mutta luonnollisesti, siinä tapauksessa odotamme jälleenyhteyttä kanssanne ja saada työskennellä taas lähemmin kuin mitä juuri nyt.

On olemassa monta projektia, ohjelmia ja tehtäviä jotka pitäisi saada aikaan ja ”oikaista alus joka hukkuu veteensä”. Tulee aina olemaan monta mahdollisuutta monelle teistä ja löytämään paikkansa meidän työntekolistalla ja voi aloittaa työnsä henkilökohtaisesti meidän kanssamme tai joku päivä tulla jäseneksi täydessä kunniassa ja näkemyksessä meidän organisaatioon. Juuri tänä aikana haluamme vain  saada ”pallon kierimään” ja aloittaa enemmän  tietyistä ajankohtaisista projekteista, jotka tuntuvat tärkeiltä päästä käyntiin.

Muutamat näistä projekteista tulee ottamaan monta vuotta, ehkä kymmeniä vuosia, mutta on myöskin muutamia pienempiä tehtäviä joita yhdessä teidän kanssa voitaisiin toimittaa paljon aikaisemmin. Osa niistä tulemme aloittamaan tulevien päivien aikana ja odotamme hetkeä jolloin saamme ”tönäistä  muutaman näistä dominokuutioista”, mistä olemme puhuneet.

Matkanne on ollut pitkä ja paljon siitä olemme nähneet, parhaimmat sisällänne loistavan ja joskus se pahin mitä ihmiskunta voi tarjota on tullut ylös pinnalle. Näemme tänään ja tulevina päivinä edessänne mahdollisuuden antaa sen parhaimman jokaisessa teissä säteillä koko Universumissa. Nähtäväksi kuin palava lyhty joka näyttää tien kansalle sen kylmän, pimeän yön teidän eristäytymisen kautta. Eristäytyminen joka alkaa tehdä loppuaan kerralla kaikille ja sitäpaitsi ikuisesti.

Olette olleet garantissa, niinkuin tapaatte sanoa, monen pitkän vuoden ajan. Koko tämän eristäytymisen aikana olette jääneet sinne, että löytäisitte ratkaisuja probleemiinne itse, mutta hankaluudet jotka olisivat tarvinneet ratkaisuja olivat itsenne luomia ja sitä varten näimme ne tärkeäksi että ratkaisette  ne itse joita olette itse luoneet.

Määrätyillä alueilla olette tehneet oikein hyvin ja toisilla alueilla on esiintynyt suuria probleemia epäonnistumisista, löytää ratkaisuja hankaluuksiin jotka ovat olleet jo  monia vuosia nyt-teollisuuden revoluutioajasta saakka teidän historiassa. Siinä suuressa kuvassa on tämä aika teidän historiassa hyvin pieni, mutta kuitenkin se on jättänyt hävittämättömiä jalan jäkiä matkallanne. Muutamat näistä jalan jäljistä ovat syviä ja ovat aiheuttaneet suuria hankaluuksia teille, mutta me olemme valvoneet teidän kehitystä ja huolellisesti valvoneet siitä, mitä on esiintynyt jossain huonossa suunnittelussa tai sen läpiviemisessä ja mitä me näemme eniten riippuu nuukuudesta teollisuuden johdossa, jotka näkevät vain voiton, mahdin ja kontrollin heidän välineenä motivaatiossa.

Mitä me toivoisimme tehdä on se että ottaa pois nämä baroonit mahdista ja ottamalla pois tarve yleisiltä teollisuuksilta, sekä systeemit joita he kontroloivat. Tämä on yksi niistä projekteista meidän ” tekemislistalla” ja se on niitä projektia joka ottaa kauimman ajan viedä täysin läpi. Muutamat näistä systeemeistä ovat syvälle juurtuneita yhteiskunnassanne niin että vain täydellinen läpikäyminen tulee olemaan lääke siihen ja sitä varten tarvitsemme täydellistä yhteistyötä ja niin monta halukasta kuin on mahdollista ottamaan osaa projektiin. Se mistä me puhumme, on teidän kuljetussysteemi, jätesysteemi, vedenpuhdistussysteemi, systeemit elintarviketuotannossa, terveyden hoito, suoja ja hyvinvointi, sekä systeemit kontrolleissa. Probleemat jotka pitäisi olla luonnollisia myöskin hankaluuksissa joita ihmiset ovat aiheuttaneet teidän maailmassa.

Jos katsoo tätä listaa, niin olemme vakuuttuneet siitä että näette heti kuinka suuria tehtävät ovat ainakin tietyissä tai kaikissa näissä käynnistävissä projekteissa ovat. On olemassa monta muutakin tehtävää joka vaatii merkillisyyttä heti ja olemme myös vakuuttuneita siitä, että voitte ymmärtää mitä varten tykkäämme että on tarvetta alkaa ottamaan yhteyttä monelle teistä ja värvätä apua monelta muulta saadakseen aloittaa ainakin muutamia alkavista jaksoista  näissä projekteissa.

Se mitä me haluaisimme nyt on vain se että saada käsitys siitä kuinka monet teistä olisi halukkaita ottamaan osaa tähän projektiin. Pyydämme teitä jättämään meille sanoman tämän ilmoituksen aikana, vain että annatte meille ideoita kuinka monta teistä voidaan laskea sisälle ottamaan näitä tehtäviä kanssamme tulevien päivien aikana. Niinkuin olemme sanoneet aikaisemmin, seuraamme kokonaan teidän sosiaalisia verkostoja online ja meillä on tiimi joka tekee listoja ja yhdistää vastauksenne meidän tarjontaan, sekä informaatiossa jonka jaamme teille meidän kanaviemme kautta. Voitte jättää kommentaarin tämän ilmoituksen aikana joka julkaistaan jossakin teidän verkostossa, tai jollain sivulla missä on kommentoimisia, voitte tehdä sen minun blogg http://ascensionearth2012.blogspot.com.

Olkaa ystävällisiä, älkääkä lähettäkö henkilökohtaisia ilmoituksia Facebook`in tai e-mail´in kautta, koska GFL eivät lue meidän henkilökohtaisia mail, sillä he hyväksyvät ja kunnioittavat meidän yksityiselämää koko ajan.. Näinä aikoina tämä on ainoa keino kun voidaan kommunikoida kanssanne. Tulevina päivinä tämä tulee muutumaan, voitte olla varmoja siitä, sillä enemmän suora linja kommunikaatiossa  tullaan avaamaan. Emme halua siitä keskustella juuri nyt mitä se merkitsee, mutta voimme sanoa että se tulee vähän tai ei kysymykseen sen aitoudesta tai todellisuudesta näissä ilmoituksissa, sillä kaikki tulevat tietämään että se on todellakin me Galaktinen Federaatio Valosta, joka puhuu teidän kanssanne. Tänään se on teidän valinta jos uskotte näihin sanoihin mitä luette tai ette. Tämä on yksi niistä valinnoista jotka ovat teidän ja me kunnioitamme ja hyväksymme teidän valinnan, aina.

Luulemme että monet niistä vaikeuksista jotka koette tänä aikana voitaisiin lieventää jos useampi teistä yksinkertaisesti löytäisi tavan luottamiseen informaatiossa joka teille annetaan. Me näemme niin monta teistä joka epäilee suojausta tai meidän kanavien lahjakkuutta, siis pyydämme teitä juuri nyt löytämään sen tavan jolla voi saada loppumaan epäilynsä ilmoitusten luottamiseen, voitte sensijaan yrittää suunnata mahdollisuuden että nämä sanomat ovat todellisia. Nähkää ne avoimilla aisteilla ja avoimella sydämellä, yritätte vain tuntea, että joku yrittää tulla teidän läpi ja jakaa jotakin teidän kanssanne.

Loppupäästä se ei tule kysymykseenkään meidän olemassa olosta ja että me todellakin olemme kommunikoineet jo pitemmän ajan kanavien kautta jotka olemme valinneet siitä syystä että heidän lahjakkuus ja heidän tulokset ovat osoittaneet sen että he tekevät työnsä joka täytyy tehdä ja suorittaa se loppuun saakka ja tämä on se syy miksi he ovat tulleet valituiksi tähän työhön, eikä siihen ole mitään muuta syytä, eikä ole mitään muuta takaajatusta siihen muuta kuin että tuoda esille meidän sanomat, eikä ole mitään salaista tai jotain mystillistä asiassa, niin yksinkertaista se on.

Yrittäkää nähdä tämä asia ja ymmärtää se, älkääkä ottako esille niitä kuvia ja hyökkäyksiä kanavia kohtaan, sillä sitä mitä he tekevät ovat palveluja teille jotka antavat pitkiä rivejä informaatiota joka tulee meiltä ja jotka ovat kirjoitettu teille enemmän tai vähemmän. Tulevina päivinä henkilöllisyydet meidän kanavista tullaan tekemään selviksi teille ja tulette tietämään sanat joita olette lukeneet että ne ovat aitoja meiltä korkeammista ulottuvaisuuksista.

Kiitoksia teille tänään. Odotamme saavamme lukea teidän vastauksia osanottamisessa meidän tarjouksiin joistakin niistä suurista projekteista, mistä olemme keskustelleet kanssanne. Tulemme kokoamaan listat heiltä jotka ovat näyttäneet halukkuutta osanottamisessa käynnistättävään projektiin ja näemme edessä työskentelemisen suoraan tai epäsuoraan monen kanssa teistä.

Meidän täytyy laittaa erilaisuutemme sivuun ja lopettaa jauhaminen toistemme kanssa, koska tällaiset muodot kommunikaatiossa ovat näyttäytyneet tarpeettomiksi ilman suositteluja tai palkkoja. Suosittelemme sitä että keskustelette enemmän  avoimesti ilman pelkoa kostotoimenpiteisiin, kuin ei tervetulleita kommentoimisia tai loukkauksia. Haluaisimme että ottaisitte enemmään osaa keskusteluissa, mikä koskee meidän läsnäoloa täällä teidän maailmassa ja ne monet projektit joita me tulemme viemään läpi teidän avulla, sillä se on se mitä se koskee juuri nyt, eikä mikään muu ole niin kiireellistä ja tärkeätä tässä vaiheessa, mutta paljon riippuu näistä monesta projektista ja välttämättömyyksistä meidän esittelyissä ja meidän avuista, jotka vain voidaan antaa teille sen kautta että me tehdään työtä yhdessä puolueessa.

Anna kaikkien muiden ilmaista käsityksensä ilman sensuuria, nuhteita ja kritiikkiä heidän uskonnollisista tai muista näkökohdista. Kun te kaikki tekisitte sen niin meidän työ olisi paljon helpompaa kerätä tiedonannot jotka tulevat johtamaan lopulliseen tulokseen jos aika nyt on se oikea, että voimme mennä eteenpäin ja aloittaa ne monet projektit teidän kanssa. Tämä on sitä mitä me pyydämme juuri nyt.

Haluaisimme myöskin nähdä vähän enemmän rauhallisia ja konstruktiivisempiä keskusteluja teiltä, eikä vain kovia sanoja ja kritiikkiä joita lähetätte edestakaisin, sillä se auttaisi meitä ja pitemmällä tähtäimellä myös teitä, sillä mitään ei ratkaise jauhamisella ja perusteluilla. Mikään ei löysäänny sillä tavalla ja se on yksi niistä läksyistä mitä tulitte tänne opettelemaan.

Näemme että monet teistä ovat oppineet sen läksyn ja yrittävät tehdä parhaansa ystävällisillä keskusteluilla toistensa kanssa, myöskin mielettömissä ja loukkaavissa tilanteissa teitä vastaan mikä on teidän luonteen ominaisuus ja uskonkäsitys. Kiitämme kaikkia teitä jotka ovat tosissaan yrittäneet kommunisoida paremmin ja välittää ideoitanne, sekä ajatuksia toistenne kanssa, mutta myöskin kunnioittavalla tavalla. Haluamme vaan sanoa että tällainen tapa on effektiivinen ja tulee johtamaan siihen että asiat tulevat tehtyä täällä teidän maailmassa.

Mitään ei voi saada aikaan ennen kuin olette oppineet seurustelemaan toistenne kanssa. Tämä alkutekijä,” nurkkakivi” pohjalla johon teidän uusi maailma tullaan rakentamaan. Emme toivo että tullaan rakentamaan se väärälle pohjalle, joka on perusteltu hiomisella, vihalla ja hyökkäyksillä toisianne kohtaan, sillä me haluamme sensijaan auttaa teitä rakentamaan teidän uutta paratiisia vahvalle pohjalle jossa täytyy olla hyväksyminen ja kunnioittaminen toistenne uskoon ja näkökohtiin, sekä kommunikaatiohon joka on avoin, vapaa sesuurista, mielettömyydestä, tuomitsemisesta ja henkilökohtaisista hyökkäyksistä, sillä se on pohja mitä emme halua auttaa rakentamaan ylös , mutta pyydämme sensijaan teitä paneutumaan vahvalle pohjalle, ennenkuin me yhdessä aloitetaan rakentamaan teidän uutta maailmaa siihen.

Kiitos teidän osallistumisista tällä alueella ja me varmistamme teille oikean määrän vaivautumiseen niin että tulette näkemään palkkanne, sillä niin paljon voi voittaa ja seurata avoimella, vapaalla ja ystävällisellä kommunikaatiolla. Haluamme mielellään nähdä parannuksia täällä ja tulemme taas seuraamaan teidän sosiaalista verkostoa ja odotamme näkevämme kuinka hyvin osaatte kommunikoida toistenne kanssa, sekä meille, sillä panemme merkille monia kommentaaria jotka ovat suunnattu meille ja meidän syy miksi olemme täällä.

Sanomme taas teille, että meidän syy olla täällä on se että auttaa teidän maailmassa tekemään ne muutokset jotka ovat välttämättömiä saada aikaan, näkemään kehitys eteen päin sille asteelle kuin galaktinen tai pikemminkin planetaarinen yhteiskunta. Tulee olemaan aika joka planeetan matkalla tämän Universumin kautta, kun päämäärä on ylletty nousemassa seuraavaan askeleeseen evoluutiossa ja se on nyt teidän vuoro, kansalle planeetalla jota te nimitätte maapalloksi. Seisoa näköpisteessä ja  tehdä seuraava askel täydennyksestä ja palkkiosta, sillä se on nyt teidän vuoro ja teidän mahdollisuus, mutta me ehdotamme, että te teette mitä voitte hyödyksenne tästä mahdollisuudesta ja kaikki mikä on mahdollista teille siitä, sillän ne vaiheet kuin planeetan kehitystie sijaitsee hyvin kaukana toisistaan ja se ottaa monta aionia ajassa, sekä paljon vaivaa ihmisten osalta yltää sinne.

Te kaikki yhdessä olette matkustaneet teidän planeetalla ympäri sitä rataa tämän galaxin ja galaxin matkaamisen Universumin kautta, sillä te kaikki ansaitsette kehumista ja palkkion sellaisesta vaivasta ja urotyöstä jota olette kovin taistelleet. Teidän palkkio sellaisesta koetuksesta on edessänne ja sanomme teille että ne vaikeat ajat, taisteleminen ja kieltäytyminen puutteesta, köyhyydestä, nälästä sotien aikana ja väkivalta, likaisuuden ja jätteiden kautta tulevat olemaan jäännöksiä teidän aikaisemmista kokemuksista jotka ovat tehneet teistä koetun ja todellisen olemuksen tavattomasta tietoudesta, viisaudesta ja voimasta mitä olette tänään, sillä tämä päivä on teidän ja mikään muu ei tekisi meitä onnellisemmaksi kuin nähdä jokainen teistä nauttivan siitä täydellisesti. Olette ansainneet sen ja kaikki ne hinnat mitkä tulevat sen mukana.

Olemme Galaktinen Federaatio Valosta.

Kanavoiminen Greg giles`in kautta

Käännös suomeksi: Annikki Fliseus

TAKAISIN SIVULLE: YLÖSNOUSEMUS 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here