Uppstigna Mí¤stare – Hilarions veckomeddelande 19-26 maj 2013

0
4

Veckomeddelande frí¥n Saint Hilarion 

Via Marlene Swetlishoff 

19-26 maj 20123

 

Mina Kí¤ra! 

I dessa dagar har mycket avslí¶jats som tidigare var okí¤nt. Det í¤r information som behí¶ver se dagens ljus sí¥ att det í¶ppet kan undersí¶kas, inte bara pí¥ en personlig utan ocksí¥ pí¥ en nationell och global niví¥. All aktivitet som inte har varit av hí¶gsta integritet eller i linje med det hí¶gsta, avslí¶jas allt oftare. Ví¤rlden behí¶ver renas frí¥n allt det som har hí¥llit Hennes inví¥nare i illusionen om hur man lever sitt liv pí¥ ett godtagbart sí¤tt. Dessa sanningar í¤r sví¥ra att acceptera till en bí¶rjan, men mí¤nniskor bí¶rjar vakna upp till hur det faktiskt har varit, och det gí¶r det mí¶jligt fí¶r dem att se det paradigm de har levt i, frí¥n ett helt nytt perspektiv. 

Detta perspektiv í¤r ví¤ldigt obehagligt och desillusionerande att uppleva, fí¶r det betyder att ví¤rldens folk mí¥ste mí¶ta skuggorna inom sig sjí¤lva, sina ní¤ra och inom sitt samhí¤lle. Fí¶rstí¥elsen kommer fí¶rst ní¤r ni har sett igenom den illusion som har ví¤vts in i sjí¤lva strukturen av den moderna civilisationen pí¥ ett sí¥dant sí¤tt, att alla fí¶rvrí¤ngningar av sanningen om livet verkar acceptabla. Jordens befolkning rí¶r sig snabbt genom denna period och lierar sig med den sanning som finns i deras hjí¤rtan. De som fí¶revigat dessa myter, fí¶rsí¶ker desperat att hí¥lla fast vid den makt de har utí¶vat genom tiderna, men de hí¶gre kosmiska energierna, som nu genomsyrar planeten, kommer inte att tillí¥ta att en sí¥dan verksamhet fortsí¤tter. 

Ljuset anví¤nder sin styrka pí¥ ett sí¥dant sí¤tt att det fí¶r upp till ytan allt det som inte har tjí¤nat planeten och dess inví¥nare pí¥ bí¤sta sí¤tt. Allt mí¥ste avslí¶jas, allt mí¥ste begrundas, allt mí¥ste uppví¤ckas frí¥n skuggorna dí¤r det har legat dolt under ytan. Det dagliga livet fí¶r varje individ í¶ver hela ví¤rlden fí¶rí¤ndras, och med denna fí¶rí¤ndring kommer kaos att fí¶lja tills allt í¤r upplí¶st och frislí¤ppt. De inkommande energierna arbetar obevekligen fí¶r att í¥stadkomma denna fí¶rí¤ndring inom varje individ och inom ramen fí¶r alla operationssystem, som tjí¤nar befolkningen och planetens bí¤sta. Folkets gemensamma makt och syfte kommer att skapa denna fí¶rí¤ndring. 

Ní¤r dessa fí¶rí¤ndringar fortsí¤tter att intrí¤ffar, gí¶r ni som har fí¶rberett er fí¶r dessa tider en fantastisk insats genom att upprí¤tthí¥lla ert ljus, er integritet och ert mod och er stí¥ndaktighet genom att fí¶rankra ert ljus i Jordens kí¤rna. Det hjí¤lper Jorden att fí¶rbli i ett stabilare lí¤ge í¤n som tidigare var mí¶jligt. Bli inte avskrí¤ckta av de yttre tecknen pí¥ dessa fí¶rí¤ndringar. Allt í¤r bra och Jorden rí¶r sig in till en hí¶gre dimension. Jorden í¤r mycket tacksam fí¶r all hjí¤lp Hon dagligen fí¥r frí¥n dem som sí¤nder Henne ljus genom att vara kanaler fí¶r de hí¶gre energierna. 

Det í¤r fantastiska tider, och de som har samlats fí¶r att se uppstigningsprocessen som pí¥gí¥r pí¥ denna planet, hyser den stí¶rsta respekt och beundran fí¶r de mí¤nniskor som har valt att bli en del av detta enorma arbete, genom att frivilligt erbjuda sitt ljus fí¶r denna insats. Det í¤r genom styrkan och beslutsamheten som ni alla bí¤r i era hjí¤rtan fí¶r denna intention att se hela mí¤nskligheten stiga upp tillsammans med Jorden, och ta denna process till en ny niví¥, som nu fí¶rankras och bí¶rjar genomsyra allt liv pí¥ denna planet. Vi som har tjí¤nat den hí¤r planeten och alla dess inví¥nare under mí¥nga tidsepoker, í¤r djupt tacksamma fí¶r ljuset som ví¤xer inom varje mí¤nniskas hjí¤rta. 

Tills ní¤sta vecka…

 

JAG í„R Hilarion

 

í–versí¤ttning Ulla Krogh – www.st-germain.se 

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com Thank you for including the above website link when posting this message.

TILLBAKA TILL: UPPSTIGNA Mí„STARE

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here