Uppstigna Mí¤stare – Hilarions veckomeddelande 12-19 maj 2013

0
3

Veckomeddelande frí¥n Saint Hilarion 

Via Marlene Swetlishoff 

12-19 maj 2013

 

Mina Kí¤ra! 

Nu gí¤ller det att vara uthí¥llig, stí¥ndaktig och att utforska de olika aspekterna av ert mí¥ngfacetterade jag. Ta er tid att sitta i stillhet och tystnad och att í¶ppna ert hjí¤rta fí¶r fler insikter som kan komma under dessa stunder. Var villiga att gí¥ bortom era tidigare uppfattningar om jaget, gí¥ in i det okí¤nda med mod och envishet. Gí¥ bortom den yttre ví¤rlden till den ví¤rld som finns inom er. Dí¤r finns skatter som ví¤ntar pí¥ att bli upptí¤ckta, erí¶vrade och nyttjade, sjí¤lens skatter. 

Se i dessa stunder ert Ví¤sens storslagenhet och sola er i er sjí¤ls glans. Ni bí¶rjar fí¶rstí¥ ert Ví¤sens obegrí¤nsade natur, och den enorma kraft ni har fí¶r att gí¶ra en ví¤sentlig skillnad i ví¤rlden omkring er. Vilken er uppgift í¤n í¤r i det hí¤r livet, í¤r det dags att gí¶ra valet att bí¶rja er nya resa in i okí¤nt territorium. Ní¤r ni surfar pí¥ fí¶rí¤ndringens ví¥gor, fí¶rbli orubbliga i er anpassning till er Hí¶gre Ní¤rvaro. Mí¥nga hjí¤rtan í¶ppnas ní¤r ni gí¶r det. Ni har upplevt polaritetsfí¶rí¤ndringar inom er, och det í¤r en vanlig upplevelse fí¶r mí¥nga sjí¤lar i dessa dagar. Kom ihí¥g att det í¤r det ni gí¶r motstí¥nd mot, som hí¥ller er kvar i dessa motstridiga energier. 

Behí¥ll lugnet ní¤r detta sker, ta ní¥gra djupa andetag fí¶r att stabilisera och balansera er sjí¤lva och í¥teranpassa er med ert Hí¶gre Jag i dess gudomliga essens. Kom ihí¥g vem ni í¤r – en modig och í¤ventyrlig sjí¤l, som kom till den hí¤r ví¤rlden beredd att gí¶ra en skillnad bara genom att vara hí¤r, och det gí¶r ni alla utomordentligt ví¤l. Mí¥nga av er bearbetar den dualistiska energin i det kollektiva energifí¤ltet som finns omkring er, och genom att balansera detta hjí¤lper ni mí¥nga andra att uppleva en varsammare rensning och anpassning. 

Ni í¤r alltid personligt ansvariga fí¶r allt som ni skapar med varje tanke, ord och handling. Det í¤r det idealet ni alla arbetar fí¶r, men det fí¶rví¤ntas inte att ni ska fí¶rí¤ndras omedelbart, sí¥ var sní¤lla mot er sjí¤lva och mot andra i er omgivning. Det í¤r en pí¥gí¥ende process och det í¤r ní¥got som hí¤nder stegvis medan ert mí¤nskliga operativsystem anpassar sig pí¥ ett sí¤tt som kí¤nns bekví¤mt. Ju fler av er som lí¥ter ert gudomliga Ví¤sen integreras med ert medvetande och i er cellulí¤ra struktur, desto stí¶rre blir Ljusets kraftfí¤lt i er omgivande atmosfí¤r. 

Allt eftersom detta fortgí¥r kommer ni att kí¤nna ett stí¶rre lugn, och vid ní¥gon tidpunkt som í¤r individuell fí¶r var och en av er, kommer de tunga och tí¤ta energierna en dag att ha minskat betydligt och detta kommer att kí¤nnas som en lí¤ttnad fí¶r er. Vi fí¶reslí¥r att ni kallar pí¥ och arbetar med den Violetta Flamman varje dag fí¶r att hjí¤lpa till att ta in dessa hí¶gre frekvenser, eftersom detta har varje mí¶jlighet att pí¥skynda reningen av allt och alla pí¥ ett sí¤kert och balanserat sí¤tt. Att ofta kalla pí¥ St Germain kommer att fí¶ra in den Nya Tidsí¥lderns Ljus mycket fortare. Fí¶rbli i er personliga integritet i allt ni gí¶r och allt kommer att bli bra.

 

Tills ní¤sta vecka…

 

JAG í„R Hilarion

 

í–versí¤ttning Ulla Krogh – www.st-germain.se 

http://www.therainbowscribe.com/violetfiredecree.htm ©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here