Veckomeddelande från Saint Hilarion 

Via Marlene Swetlishoff 

12-19 maj 2013

 

Mina Kära! 

Nu gäller det att vara uthållig, ståndaktig och att utforska de olika aspekterna av ert mångfacetterade jag. Ta er tid att sitta i stillhet och tystnad och att öppna ert hjärta för fler insikter som kan komma under dessa stunder. Var villiga att gå bortom era tidigare uppfattningar om jaget, gå in i det okända med mod och envishet. Gå bortom den yttre världen till den värld som finns inom er. Där finns skatter som väntar på att bli upptäckta, erövrade och nyttjade, själens skatter. 

Se i dessa stunder ert Väsens storslagenhet och sola er i er själs glans. Ni börjar förstå ert Väsens obegränsade natur, och den enorma kraft ni har för att göra en väsentlig skillnad i världen omkring er. Vilken er uppgift än är i det här livet, är det dags att göra valet att börja er nya resa in i okänt territorium. När ni surfar på förändringens vågor, förbli orubbliga i er anpassning till er Högre Närvaro. Många hjärtan öppnas när ni gör det. Ni har upplevt polaritetsförändringar inom er, och det är en vanlig upplevelse för många själar i dessa dagar. Kom ihåg att det är det ni gör motstånd mot, som håller er kvar i dessa motstridiga energier. 

Behåll lugnet när detta sker, ta några djupa andetag för att stabilisera och balansera er själva och återanpassa er med ert Högre Jag i dess gudomliga essens. Kom ihåg vem ni är – en modig och äventyrlig själ, som kom till den här världen beredd att göra en skillnad bara genom att vara här, och det gör ni alla utomordentligt väl. Många av er bearbetar den dualistiska energin i det kollektiva energifältet som finns omkring er, och genom att balansera detta hjälper ni många andra att uppleva en varsammare rensning och anpassning. 

Ni är alltid personligt ansvariga för allt som ni skapar med varje tanke, ord och handling. Det är det idealet ni alla arbetar för, men det förväntas inte att ni ska förändras omedelbart, så var snälla mot er själva och mot andra i er omgivning. Det är en pågående process och det är något som händer stegvis medan ert mänskliga operativsystem anpassar sig på ett sätt som känns bekvämt. Ju fler av er som låter ert gudomliga Väsen integreras med ert medvetande och i er cellulära struktur, desto större blir Ljusets kraftfält i er omgivande atmosfär. 

Allt eftersom detta fortgår kommer ni att känna ett större lugn, och vid någon tidpunkt som är individuell för var och en av er, kommer de tunga och täta energierna en dag att ha minskat betydligt och detta kommer att kännas som en lättnad för er. Vi föreslår att ni kallar på och arbetar med den Violetta Flamman varje dag för att hjälpa till att ta in dessa högre frekvenser, eftersom detta har varje möjlighet att påskynda reningen av allt och alla på ett säkert och balanserat sätt. Att ofta kalla på St Germain kommer att föra in den Nya Tidsålderns Ljus mycket fortare. Förbli i er personliga integritet i allt ni gör och allt kommer att bli bra.

 

Tills nästa vecka…

 

JAG ÄR Hilarion

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se 

http://www.therainbowscribe.com/violetfiredecree.htm ©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here