SaLuSa ile Konuşmalar 20120604 Laura Tyco’ya Yí¼ksek Benliği’nden Mesaj – 31 Mayıs 2012 – Kollektif Bilinci ve Dí¼nya Ana’yı Dinleyin!

0
7

Bugí¼ní¼n mesajı basit. Bu aralar her geí§en gí¼n bedeninizle daha fazla meşgul olacaksınız. Danışman ve rehber olarak gittikí§e daha fazla ií§inize dí¶neceksiniz.

Gí¶zlerinizi kapayın ve kollektif biliní§ ile ve Dí¼nya Ana ile bağlantıya geí§mek ií§in kendinize izin verin.

Yaşam gí¼cí¼ní¼zí¼ bir fener gibi kullanarak ií§ pusulanızı dinlemeyi í¶ÄŸrenin. Kendinizi omuriliğinize demirleyin. Yukarıdan verilen yaşamı dinleyin. O, en yí¼ksek, en saf enerjiye bağlıdır.

Bedeninizi, en gí¼venilir bilgi kaynağı olarak dí¼ÅŸí¼ní¼n. Zaten bedeninize can veren yí¼kselmiş gí¼í§ler, yí¼ksek alemlerden sizinle ilişkiye geí§mek ií§in bedeninizi 3 boyutlu bir arabirim olarak kullanıyorlar.

Yukarıdan sí¼rekli olaram mesaj geliyor size ama biliní§li olarak farkına varmıyorsunuz.

Sezgisel olarak bedeninizi, duygularınızı dinlemeye yí¶nlendirileceksiniz ve bu da sizin yí¼ksek boyutlardan gelen mesajların şifrelerini í§í¶zmenizi sağlayacak.

Şimdiye kadar kendi í§ekim merkezinize doğru í§ekiliyor olmanız gerek, bu gerí§ekten de bir mıknatıs gibidir.

Demek istediğim, dikkatinizi ií§inize dí¶ndí¼rdí¼kí§e, merkezlenmeniz ve bí¼tí¼n bunlarla bağlantıya geí§meniz de kolaylaşır. Yí¼ksek varoluş katmanları ile iletişiminiz ií§inize í§ektiğiniz hava miktarı ile gelişir.

Hava bí¼yí¼lí¼ bir maddedir ve modern bilim insanlarınız onun fonksiyon ve işleyiş bií§iminin í§ok bí¼yí¼k bir bí¶lí¼mí¼nden habersizdirler.

Hava sizler ií§in bir í§eşit gıdadır, besleyicidir; biliní§li olarak ve doğal akışına mí¼dahale etmeden alınması yí¼ksek benliğiniz ve yí¼ksek boyutlarla bağlantıya geí§menize yardımcı olacaktır.

Gí¼n ií§inde dí¼nyanızın illí¼zyonlarından kendinizi geriye í§ekecek zamanlar yaratmayı unutmayın.

Nefesinizi dinleyin, ayaklarınızı dinleyin, omurganızdaki enerjinin hareketini dinleyin.

Ä°kna edilecek kimse yok, í§arpışılacak bir savaş yok, ií§inizdeki yaşam ile bağlantıya geí§tiğinizde sadece sevgi ve bolluk bulunur. Biz her zaman yanınızda, í§evrenizdeyiz.

Varlığımızı hissetmek ií§in kendi varlığınıza, kendi yaşam gí¼cí¼ní¼ze, yí¼ksek benliğinize uyanmalısınız.

Bedeninizin kendi ritmlerine alışmaya başladıkí§a, bedeninizin her yerinde dolaşan saf yí¼ksek frekanslı enerjilerden ağır maddeleri ayırmayı í¶ÄŸrenecek ve yaşamınızı kendiniz yí¶neteceksiniz. Sizi her zaman seviyoruz, yukarıdan en ií§ten sevgiler.

Yí¼ksek Benliğin.

Laura Tyco

Copyright (c) Laura Tyco. Her hakkı saklıdır. Ä°í§eriğini hií§bir şekilde

değiştirmedikí§e, yazarın adını ve kaynağını

http://galacticlauratyco.blogspot.com/ belirttiğiniz sí¼rece, bu yazıyı

yayınlayabilir, kopyalayabilirsiniz.

Translator: Ebru

WebSite:  http://despertando.me/turk/

WebSite:   http://despertando.me/?p=83164

Back To Main SaLuSa ile Konuşmalar

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here