SaLuSa ile Konuşmalar 20120524 Tanrı’dan Laura’ya Mesaj – 24 Mayıs 2012 – Rolí¼ní¼z Herkese í–rnek Olarak Yol Gí¶stermek, Kimseyi Zorlamak Değil.

0
5

Dí¼nyanın í§evresindeki enerjiler gittikí§e artıyor, birí§oğunuz daha í¶nce hií§ deneyimleyemediğiniz ií§sel bir huzur ve neşe hissediyorsunuz.

Bunlar şu anda yaşadığınız kozmik olayların sonucu. Hepsi de birleşerek sinir sisteminizde ve duyularınızda í§ok bí¼yí¼k yí¼kselişlere neden oluyor.

í‡oğunuz ií§sel ışığınızın hií§ olmadığı kadar parladığını, korku ve endişe hislerinin sonsuza kadar kaybolduğunu hissediyor.

Işık işí§ilerinin í§ok bí¼yí¼k bí¶lí¼mí¼ní¼n, ií§sel gí¼neşleriniz gí¼neş sisteminizdeki gí¼neşten de í§ok parlıyor.

Şu andan itibaren dışarıda havanın nasıl olduğunun hií§bir í¶nemi olmayacak í§í¼nkí¼ ií§inizde yer bulan gí¼neşle her zaman í§ok derin bir bağınız olacak.

Şu anda gelen yí¼ksek titreşimlere karşı tepki vermeyenleriniz dahi aí§Ä±klanamaz bir ií§sel huzur hissediyorlar.

í–nceden olumlu enerjilerle kavga edenler bile artık ciddi ciddi ruhsal dí¼nyaya aí§Ä±lıyorlar.

Yine de ií§inizde sorunlu ruhlar mevcut, onlar hala olan her şeyle bağlantılı olduklarını kabul etmekten kaí§Ä±yorlar.

Bu zamanda, kafası í§ok karışık olan birí§ok insana rol model olmanın yanında, lí¼tfen kendinizi de dí¼ÅŸí¼ní¼n sevgili ışık işí§ileri.

Lí¼tfen í§evrenizde, hem materyal olmayan dí¼nyada hem de kendi fiziksel í§evrenizde sizi saran negatif enerjileri temizliyor olduğunuzdan emin olun.

í‡evrenizdeki insanlara şefkatle yaklaşmak sizin yapmanız gereken şey ama kimsenin í¶zgí¼r iradesine ve yaşam planına mí¼dahale etmemeyi unutmayın.

Size dí¼ÅŸen insanları zorlamak değil, kendiniz í¶rnek olarak onlara yol gí¶stermek. Sizden farklı bir yolda yí¼rí¼meyi seí§enlere, istediğiniz şeyleri empoze etmeye í§alışmayın.

Laura Tyco aracılığı ile, ben Tanrı’yım.

Laura Tyco

Copyright © Laura Tyco. Her hakkı saklıdır. Ä°í§eriğini hií§bir şekilde değiştirmedikí§e, yazarın adını ve kaynağını http://galacticlauratyco.blogspot.com/ belirttiğiniz sí¼rece, bu yazıyı yayınlayabilir, kopyalayabilirsiniz.

WebSite: http://despertando.me/turk/

WebSite:  http://despertando.me/?p=79839

Back To Main SaLuSa ile Konuşmalar

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here