Ljusbudskap –DJUPA Mí–RKA HEMLIGHETER– Emanuel via Ruddy 22/5 2013

0
5

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

22 maj 2013

Djupa Mí¶rka Hemligheter

(Deep Dark Secrets)

Jag hí¤lsar er, Ni Kí¤ra! Det í¤r jag, Lord Emanuel, hur mí¥r ni i dag? Jag kommer í¤nnu en gí¥ng fí¶r att hí¤lsa pí¥ er. Kom till mig, Mina Kí¤ra, kom till mig, JAG í„R nu ní¤rvarande hí¤r med dig ní¤r du lí¤ser dessa ord, och jag í¤lskar dig sí¥ mycket. Ta ett djupt andetag Kí¤ra Hjí¤rta, ett djupt andetag, sí¥ djupt som du kan klara av och andas ut alla dina bekymmer, allt som orsakar spí¤nningar inom dig, all den negativitet som kan drí¶ja sig kvar, slí¤pp ut allt och var under den hí¤r stunden fri frí¥n allt som du í¤ger, allt som du ska ta hand om och bara var hí¤r med mig. Fí¶r i den hí¤r stunden finns bara du och jag.

 Vad skulle du vilja ta med till mig idag, undrar jag? Fí¶r det finns inget som du skulle kunna ta med till mig, som skulle minska min Kí¤rlek till dig. Det finns ingenting som du kan berí¤tta om dig sjí¤lv som fí¶rtar ett uns av den Kí¤rlek jag kí¤nner fí¶r dig. Jag undrar om detta kí¤nns sant fí¶r er, Ni Kí¤ra. Kan du sí¤ga samma sak om dig sjí¤lv? Finns det ní¥gonting som du har gjort eller har tí¤nkt gí¶ra eller finns det ní¥got du har sagt som du skí¤ms fí¶r, í¤r generad í¶ver eller ní¤r du erinrar dig det minnet, gí¶r det att du krymper till ett lí¤gre ví¤sen? Finns det saker om dig sjí¤lv som om du erkí¤nner dem infí¶r dig sjí¤lv sí¥ minskar Kí¤rleken du har till dig sjí¤lv?

 Jag tror att det í¤r sí¥, Kí¤ra Hjí¤rtan, jag tror det. Och i vissa fall tror jag att det kan finnas en hel del saker som ni hí¥ller inom er, sí¥ om du hí¶gt skulle dela med dig om detta till ní¥gon annan tycker du faktiskt att du sjí¤lv í¤r en ví¤ldigt hemsk person. Det í¤r dí¤rfí¶r du inte delar med dig om det!

 Men i och med att du inte delar med dig, Min Kí¤ra, lagrar du det inom dig. Den energin mí¥ste ta ví¤gen ní¥gonstans och ní¤r den inte uttrycks lagras den inom dig. Ni kan inte dí¶lja dessa saker, Ni Kí¤ra, jo, ni kan hí¥lla tyst om dem, hí¥lla dem inom er, era djupaste mí¶rkaste hemligheter, men ni kan inte dí¶lja dem fí¶r mig, inte fí¶r Fader-Moder Gud och faktiskt inte fí¶r ní¥gon annan heller. Fí¶r í¤ven om din medmí¤nniska í¤nnu inte har fí¶rkroppsligat sin JAG í„R Ní¤rvaro och fortfarande ska upptí¤cka Allt Som í„r fí¶r att veta allt om allting och alla, kan de fortfarande “se” dina dolda hemligheter. í„ven om du har dem ví¤l dolda utom synhí¥ll finns den energi som det tar fí¶r dig att hí¥lla dessa saker gí¶mda prí¤glad í¶ver hela ditt ansikte eller i din kropp. De saker du gí¶mmer undan frí¥n mí¤nniskor kan man se i nyanserna inom ditt kroppssprí¥k, sí¤ttet du interagerar tillsammans med andra, hur í¶ppen du í¤r tillsammans med mí¤nniskor och i tonen hos din rí¶st. Det som sí¤ger mest av allt í¤r hur í¶ppen du í¤r tillsammans med andra. Alla kan kí¤nna hur í¶ppen en annan mí¤nniska í¤r.

 Men du kan aldrig í¶ppna dig helt om du hí¥ller kvar en hemlighet om dig sjí¤lv, fí¶r om du dí¶ljer ní¥gon djup mí¶rk hemlighet, hur kan du dí¥ vara helt í¶ppen infí¶r en annan mí¤nniska? …. fí¶r de kan avslí¶ja dig som den hemska, oattraktiva person som du í¤r! Ganska lí¶jligt, eller hur, mina ví¤nner?!

 Sí¥ hí¤r dags vet du att du í¤r en magnifik Skapande Varelse som í¤r perfekt just nu, hel just nu, perfekt just NU och det finns INGENTING som du kan sí¤ga som kan í¤ndra pí¥ detta. INGENTING.

 Sí¥ hur skulle det vara om du vore mer í¶ppen tillsammans med fler mí¤nniskor? Skulle du vilja vara ljusare i din fysiska kropp? Naturligtvis skulle du vilja det och det í¤r hí¤r jag kan hjí¤lpa dig í¤nnu en gí¥ng. Kom och berí¤tta. Berí¤tta allting fí¶r mig! Fí¶rr i tiden skulle detta kallas bikt, men jag tycker inte om att tí¤nka pí¥ det pí¥ det sí¤ttet. Fí¶r Kí¤ra Hjí¤rtan, ni har inte syndat. Det finns ingen synd. Det finns bara brist pí¥ Kí¤rlek. Kí¤rleken í¤r Allting och varje handling hos en mí¤nniska í¤r antingen en Kí¤rlekshandling eller ett rop efter Kí¤rlek. Ingenting annat.

 Dessutom var bikten fí¶rr i tiden ibland en handling dí¥ man lí¤mnade í¶ver sin styrka och makt till en annan mí¤nniska som om du vore mindre í¤n den dí¤r personen. Sí¥ í¤r aldrig fallet och mí¤nniskor har en tendens att dí¶ma, eller hur, Kí¤ra Hjí¤rtan? Och det í¤r hí¤r det kan bli lite utmanande att dela med sig av hela sin “fasa”, om du sí¥ vill, – betrí¤ffande ní¥got du kanske har gjort. Och jag sí¤ger fasa ví¤ldigt lí¤ttsamt, Ni Kí¤ra, fí¶r fí¶rst och frí¤mst dí¶mer mí¤nniskorna sig sjí¤lva hí¥rt. Oavsett vad du har gjort kommer det inte att vara hí¤lften sí¥ “dí¥ligt” som du tror och inte dí¥ligt alls i verkligheten fí¶r det finns inget bra och dí¥ligt, det finns bara det som í¤r.

 Sí¥, mina Kí¤ra Hjí¤rtan, som en Uppstigen Varelse kan inte min Kí¤rlek till er minska genom vad ni í¤n sí¤ger till mig att ni har gjort i ert fí¶rflutna. Jag uppmanar dig att kalla pí¥ mig och jag kommer att lyssna till dina ord och í¤nnu en gí¥ng avlasta dig frí¥n den tyngd som du gí¥r och bí¤r pí¥, – vikten av det som har gí¥tt ohí¶rt och outtalat. Jag kommer att frigí¶ra energin frí¥n det fí¶rflutna í¥t dig sí¥ att du kan bli fri frí¥n den. Kalla pí¥ mitt namn och jag skall komma infí¶r dig och ta din smí¤rta och ditt lidande som kommer av att hysa en djup hemlighet.

 Detta í¤r mitt lí¶fte till er. JAG í„R Lord Emanuel och det í¤r min stora glí¤dje att hjí¤lpa er att slí¤ppa taget och hí¶ja er, de vackra, magnifika Guds Barn som Ni í„r. Absolut Perfekta. Gud ví¤lsigne er.

Fí¶rmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande í¤r en gí¥va, kí¤nn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mí¤staren Lord Emanuels namn hí¤vdar jag den allmí¤nna upphovsrí¤tten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

www.lordemanuelmessages.com

Kontakta oss:  

info@lordemanuelmessages.com

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

 

TILLBAKA TILL: LJUSBUDSKAP

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here