Ljusbudskap – Lí„TTA Pí… DIN Bí–RDA – Emanuel via Ruddy 20 maj 2013

0
5

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

20 maj 2013

Lí¤tta pí¥ din bí¶rda

(Ease Your Burden)

Jag hí¤lsar er, Ni Kí¤ra! Det í¤r jag, Lord Emanuel, í¶verlycklig í¶ver att fí¥ vara med er idag! Jag har saknat er, Ni Kí¤ra, eftersom budbí¤raren har varit sjuk och inte kunnat ta emot mig under den senaste veckan och det í¤r med stor glí¤dje och í¤ra som jag lí¥ter orden flí¶da genom henne och ut till er í¤nnu en gí¥ng. Det kí¤nns sí¥ bra att vara tillsammans med er pí¥ det hí¤r sí¤ttet. De hí¤r meddelandena í¶ppnar upp er fí¶r att ta emot mig, fí¶rstí¥r ni, Ni Kí¤ra. JAG í„R alltid med er ní¤r ni kallar pí¥ mig eller tí¤nker pí¥ mig, och det kommer jag alltid att vara. Men ní¤r ni lí¤ser dessa ord och tar ní¥gra andetag fí¶r att fí¶rena er och hí¥lla mig i ert hjí¤rta, í¤r ni mycket mer í¶ppna fí¶r att ta emot mig och det helande som finns inkodat i orden. Kí¤ra Hjí¤rtan, om ni inte redan har gjort det, ta ett andetag, ett djupt andetag och í¶ppna ert hjí¤rta fí¶r mig. Slí¤pp in mig, bara fí¶r den hí¤r stunden, sí¥ att vi kan fí¶rena oss i Kí¤rlek och lí¤ka er smí¤rta.

 Kí¤ra Hjí¤rtan, vad besví¤rar er idag? Vad rí¶r sig inom er som gí¶r er missní¶jda och sjuka och hí¥ller er borta frí¥n Allt Som Ni í„r? Fí¶r det rí¥der inget tvivel om att allting som stí¥r i er ví¤g, allting som hí¥ller er borta frí¥n Allt Som JAG í„R kommer upp fí¶r att lí¤kas. Det kommer upp till ytan, om ni sí¥ vill, inom ert hjí¤rtas kamrar fí¶r att kí¤nnas, Ni Kí¤ra. Och detta í¤r den del som mí¥nga av er kí¤mpar med eftersom ni Kí„NNER allt som kommer upp fí¶r att slí¤ppas och om-polariseras och sí¤ndas tillbaka till den Stora CentralSolen.

 Mina Kí¤ra, under ert dagliga liv kan detta mycket ví¤l fí¶rorsaka stor fí¶rí¶delse. Inte bara mí¥ste kí¤nslorna och sinnesrí¶relserna slí¤ppas, utan det gí¤ller í¤ven alla era relationer som inte fungerar, – eller kanske bí¶r jag sí¤ga allt det som inte fungerar inom relationerna, inom de meningsfulla och ní¤ra relationer man har, frí¤mst med familjemedlemmar. Alla sprickor som finns inom dessa relationer bí¶rjar visa sig och utvecklas tills de inte lí¤ngre kan skylas í¶ver, och Ni Kí¤ra, ni tvingas till att ”face the music” sí¥ att sí¤ga.

Allt som du har sopat under mattan i det fí¶rflutna, alla de gí¥nger du har bitit dig sjí¤lv i tungan och inte sagt ifrí¥n, alla de gí¥nger du stí¤ngt av och inte sagt ní¥gonting ní¤r ní¥gon annan oví¤nligt kí¶rt í¶ver ditt hjí¤rta, alla de gí¥nger du har ignorerats och gí¥tt osedd, eller alla de gí¥nger du inte tagit hí¤nsyn till andras kí¤nslor eller var klumpig med deras hjí¤rta, alla dessa saker, Ni Kí¤ra, kan inte lí¤ngre gí¥ outtalade. Smí¤rtan frí¥n det fí¶rflutna kommer ifatt och fí¶r dem av er som snabbast har sprungit ifrí¥n er sjí¤lva och fortfarande springer, kommer det att kí¤nnas som en stor tsunami, men den mí¥ste komma eftersom allt som hí¥ller dig ifrí¥n Allt Som Du í„r mí¥ste slí¤ppas.

 Mí¥nga av er vet redan om detta. Mí¥nga av er í¤r ví¤l medvetna om det som pí¥gí¥r och ni kanske tí¤nker, att pí¥peka det hí¤r í¤r inte till sí¥ fí¶rfí¤rligt stor hjí¤lp ní¤r man befinner sig mitt i det. Och ni kanske tí¤nker, att jag omí¶jligen kan veta hur det í¤r att vara som ni. Men, Kí¤ra Hjí¤rtan, nu vet ni i ert hjí¤rta att jag gí¶r det. Jag vet verkligen hur ni har det och vilka utmaningar ni mí¶ter, jag vet verkligen vad som hí¥ller er borta frí¥n den storhet som í¤r ert verkliga Jag. Jag kí¤nner verkligen till tí¤theten i den 3: e dimensionen och jag vet faktiskt om att motstí¥ndet mot Ljuset pí¥ Jorden í¤r hí¤pnadsví¤ckande att uppleva.

 Jag vet, Kí¤ra Hjí¤rtan, jag vet och eftersom jag vet och har upplevt allt detta och gí¥tt igenom min í…teruppstí¥ndelse (Resurrection) och vidare till Uppstigningen (Ascension) och fí¥tt min Frihet i de Uppstigna Ví¤rldarna (Ascended Realms). Tack vare allt detta kan jag hjí¤lpa er, och jag kan hjí¤lpa er i mycket verkliga ordalag just nu.

 Ge allt till mig, Ni Kí¤ra. Ge det till mig. Lí¥t all er smí¤rta och era skador stiga upp till ert hjí¤rtas kammare, lí¥t dem komma upp till ytan, lí¥t dem sitta utanpí¥ brí¶stkorgen och í¶verrí¤ck dem till mig, er í„lskade Emanuel, Jesus Kristus. Och jag kommer att ta dem frí¥n er, – jag kommer att lyfta av dem frí¥n er.

 Detta í¤r mitt lí¶fte till er. JAG í„R Lord Emanuel och ni kommer att hí¶ja er, mina vackra Guds Barn, ni kommer att stiga in i den Stora GudsNí¤rvaron som í¤r JAG í„R, – Det Ni í„r. Gud ví¤lsigne er, Kí¤ra Hjí¤rtan.

 Bara en sak till, lí¥t inte er tro vackla, fí¶r inget av mí¤nniska skapat kommer att berí¶ra er. Gud Ví¤lsigne er.

 

Fí¶rmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande í¤r en gí¥va, kí¤nn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mí¤staren Lord Emanuels namn hí¤vdar jag den allmí¤nna upphovsrí¤tten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

www.lordemanuelmessages.com

Kontakta oss:  

info@lordemanuelmessages.com

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

 

TILLBAKA TILL: LJUSBUDSKAP

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here