Ljusbudskap – HELIGT – Emanuel via Ruddy 10 maj 2013

0
6

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

10 maj 2013

Heligt

(Sacred)

Jag hí¤lsar er, Ni Kí¤ra! Det í¤r jag, Lord Emanuel som kommer fí¶r att í¤nnu en gí¥ng vara bland er, och det í¤r en stor glí¤dje att vara tillsammans med er igen. Jag har en ofattbar Kí¤rlek till var och en av er. Kí¤nn in mig nu ní¤r du lí¤ser dessa ord, slí¤pp in min Kí¤rlek i ditt hjí¤rta, andas in mig och dessa ord kommer att bli levande i ditt liv, inte bara enkla ord som du lí¤ser och sedan glí¶mmer. Andas in mig och ta emot helandet i dessa ord, vilka ní¥r sí¥ mycket djupare í¤n det medvetna sinnet.

 Mina Kí¤ra, oftast engagerar ni er pí¥ en niví¥ som ni í¤r bekví¤ma med, som att lí¤sa orden utan att engagera er i den process som just nu gí¤ller fí¶r er. Om ni tar er tid att ta kontakt med mig, att faktiskt ní¥ ut till mig, kan jag gí¶ra sí¥ mycket mer fí¶r att hjí¤lpa er í¤n att bara skicka í¶ver skrivna ord. Sí¥ sní¤lla ni, jag uppmanar er att ta er en stund fí¶r att kí¤nna min ní¤rvaro och ta emot mig.

 Mina Kí¤ra, dessa ord í¤r Heliga. Dessa ord í¤r Heliga. Jag í¤r alldeles sí¤ker pí¥ att fí¶r majoriteten av mí¤nniskorna pí¥ Jorden idag har innebí¶rden av det hí¤r ordet ní¤stan helt fí¶rlorats. Vad betyder det egentligen, Heligt? Ordet i sig bí¤r pí¥ en energi, en frekvens, som man inte kan undgí¥ att fí¥ en fí¶rstí¥else fí¶r, innebí¶rden fí¶rs fram i ordet om du sí¥ vill. Sí¥ det kí¤nns jí¤ttekraftigt sí¥ att sí¤ga, det kí¤nns hos vem som í¤n uttalar det hí¤r ordet eller hí¶r det. Sí¥ sjí¤lva ordet har inte fí¶rlorat sin kraft, det í¤r Livets Heliga karaktí¤r som har fí¶rlorats fí¶r majoriteten av mí¤nniskorna.

 Och detta gí¶r mig djupt ledsen. Att uppskattningen av Livets gudomliga natur ní¤stan helt gí¥tt fí¶rlorad pí¥ den hí¤r planeten kí¤nns utí¶ver de Hí¶gre ví¤rldarna. Att de flesta mí¤nniskorna har ví¤nt ryggen till sin Skapare och till allt det som í¤r gudomligt iscensatt í¤r en sorglig syn att skí¥da och gí¥r inte att uttrycka i ord. Er Skapare har inte í¶vergivit er. Mí¤nsklighetens fall (fall from Grace) fí¶r eoner sedan var mí¤nsklighetens ví¤ndpunkt bort frí¥n Fader-Moder Gud och detta faktum har fí¶rlorats i tidens tí¶cken och kí¤nns och uppfattas nu av de flesta mí¤nniskor som en í¶vergivenhet och utspelar sig som smí¤rta och lidande pí¥ denna en gí¥ng sí¥ í¤rorika planet, juvelen i Skaparens krona.

 Mina Kí¤ra, det hí¤r avfí¤rdandet av Fader-Moder Gud hos de flesta mí¤nniskor í¤r endemisk (ví¤rldsomfattande) och frí¤ter pí¥ sjí¤lva strukturen av er planet, eroderar allting som pí¥verkar er i ert dagliga liv pí¥ ett sí¥dant allomfattande sí¤tt att det í¤r hí¤pnadsví¤ckande att skí¥da. Bristen pí¥ ví¶rdnad infí¶r allt det liv som finns i í¶verflí¶d vilket í¤r helt normalt, utgí¶r nu bland mí¤nniskorna det ultimata fí¶rkastandet av Fader-Moder Gud, fí¶r Fader-Moder Gud í¤r livet, Livets Skapare, den som uppehí¥ller livet. Att ha en sí¥dan total brist pí¥ medvetenhet om detta och ett fullstí¤ndigt fí¶rkastande av detta í¤r den grundlí¤ggande orsaken till varje enskild aspekt av smí¤rta och lidande, fí¶rgiftning och sjukdom pí¥ den hí¤r planeten.

 Mina Kí¤ra, detta mí¥ste stoppas. Himlen har tidsbestí¤mt denna mí¶rka period i mí¤nsklighetens historia. Och jag hí¶r att mí¥nga av er som lí¤ser dessa ord kí¤nner att ni har tagit till er er Skapare, att ni verkligen fí¶rstí¥r vad som har hí¤nt pí¥ denna hí¤rliga Jord, att ni tar till er Ljuset och att ni hí¥ller allt liv och Livets alla aspekter i ví¶rdnad och att ni respekterar den Heliga karaktí¤ren hos allting pí¥ Jorden.

 Stanna upp en minut och tí¤nk pí¥ detta, Kí¤ra Hjí¤rtan. í„r ni verkligen riktigt tacksamma infí¶r varje aspekt av ert liv? Erkí¤nner du och tackar din Fader-Moder Gud fí¶r allting som ges till dig ní¤r du vandrar genom ditt dagliga liv? í„r du medvetet medveten om din fí¶da ní¤r du í¤ter den? Tackar du Moder Jord och Naturví¤sendena fí¶r varje droppe vatten som passerar dina lí¤ppar? í„r du tacksam fí¶r luften du andas, sí¥ngen frí¥n fí¥glarna, dina medmí¤nniskor, pengarna du spenderar, det liv du lever?

Lí¥t mig vara tydlig, Mina Kí¤ra, varje aspekt av ditt liv í¤r Gudomligt iscensatt av legioner av LjusVí¤sen i det osynliga. Varje enskild aspekt, vare sig du uppfattar den eller inte, í¤r som en gí¥va frí¥n din Skapare, í¤r en erfarenhet som du ville ha i den fysiska ví¤rlden, en erfarenhet som skapats och lagts infí¶r dig sí¥ att du kan lí¤ra dig och ví¤xa i den fysiska existensví¤rlden. Ingenting pí¥ den hí¤r planeten sker av en slump, ingenting sker utanfí¶r detta Universums Gudomliga Ordning.

 Det í¤r dags, Mina Kí¤ra, dags att ni bí¶rjar se och fí¶rstí¥ er pí¥ den heliga karaktí¤ren hos allting pí¥ den hí¤r vackra planeten och att ni med hela ert hjí¤rta bí¶rjar visa sí¥ att alla kan se er tacksamhet och ví¶rdnad infí¶r allt liv som utvecklas pí¥ er Moder Jord. I denna ví¶rdnad och uppskattning finns Kí¤rleken och ní¤r Kí¤rleken finns i det ni uttrycker i Universum, í¤r Kí¤rlek allt ni kan fí¥ tillbaka. Er tacksamhet och ví¶rdnad kommer mí¥ngfaldigad tillbaka till er och omvandlar helt varje aspekt av ert liv till Guds Heliga perfektion. Detta í¤r mitt Lí¶fte till er. JAG í„R Lord Emanuel och i mina í¶gon í¤r ni alla Helig perfektion. Se genom mina í¶gon. Jag í¤lskar er. Gud ví¤lsigne er.

Fí¶rmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande í¤r en gí¥va, kí¤nn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mí¤staren Lord Emanuels namn hí¤vdar jag den allmí¤nna upphovsrí¤tten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

www.lordemanuelmessages.com

Kontakta oss:  

info@lordemanuelmessages.com

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

TILLBAKA TILL: LJUSBUDSKAP

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here