Ljusbudskap – DITT VERKLIGA JAG – Emanuel via Ruddy 8 maj 2013

0
10

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

8 maj 2013

Ditt Verkliga Jag

(The Real You)

Jag hí¤lsar er, Ni Kí¤ra! Det í¤r jag, Lord Emanuel som kommer fí¶r att vara med er idag. Hur mí¥r ni? Hur kí¤nner ni er egentligen? Fí¶r jag vet redan, Ni Kí¤ra, JAG í„R med er, JAG í„R med er och jag kan kí¤nna hur ni mí¥r, men jag frí¥gar er fí¶r att ni sjí¤lva ska ta till er den informationen. Nu kan det tyckas lite lí¶jligt att jag frí¥gar er om hur ni mí¥r sí¥ att ni sjí¤lva kan ta reda pí¥ det. Men det í¤r ett ganska bra sí¤tt det dí¤r, Ni Kí¤ra. Fí¶r ofta vet vi inte hur vi egentligen mí¥r eftersom vi inte tar oss tid att Kí„NNA efter hur vi mí¥r. Hur ofta trí¤ffar du ní¥gon pí¥ gatan, i butikerna, i snabbkí¶pet och frí¥gar dem: “Hur mí¥r du?” Och hur ofta hí¶r du “Fint”?! Detta í¤r ett typiskt samtal pí¥ gatan eller i stormarknaden …. “Hur mí¥r du?” …. “Fint, hur mí¥r du?” ……. “Oh, bra” ….!!! Och vad som sedan brukar fí¶lja í¤r en ytlig berí¤ttelse om detta, och kanske litet skvaller eller annat, men vanligtvis blir det en berí¤ttelse utan ní¥gon kí¤nsla. Sí¥, Mina Kí¤ra, jag frí¥gar er ”hur mí¥r ni idag?” sí¥ att ni kan svara mig med all í¤rlighet sí¥ gott ni fí¶rmí¥r, sí¥ att ni kan komma í¥t vad som verkligen hí¤nder med er just nu.

 Ta dig en stund, blunda och som jag alltid ber dig, ta ní¥gra djupa andetag fí¶r att fí¶rena dig, och finn den dí¤r stillheten inom dig. Frí¥n den hí¤r platsen har du tillgí¥ng till all den intelligens du behí¶ver fí¶r att veta vad som pí¥gí¥r inom dig just nu i nuet. Frí¥n den hí¤r platsen av stillhet kan du kí¤nna din kí¤nslokropp, din fysiska kropp, din mentala och din eteriska kropp. Tillbringa litet tid pí¥ var och en av dessa existensniví¥er bara fí¶r att se vad du hittar. Du kan bli fí¶rví¥nad í¶ver vad du hittar, kanske hittar du inte ní¥gonting, vilket innebí¤r att du inte kan kí¤nna ní¥got och allt í¤r bra. 

Mina Kí¤ra, sí¥ snart ni lí¤r er hur ni ska fí¥ tillgí¥ng till intelligensen hos ert Ví¤sen, ert mí¤nskliga Ví¤sen, í¤r ní¤sta sak att bli medveten om din bedí¶mning, hur du bedí¶mer ditt tillstí¥nd. Ní¤r du bí¶rjar fí¥ tilltrí¤de till och blir medveten om de olika niví¥erna inom ditt ví¤sen, kommer du att lí¤gga mí¤rke till att det som fí¶ljer med den hí¤r medvetenheten í¤r en strí¤ng av tankar och ví¤rderingar kring det du hittar. Vi bedí¶mer sorg vara negativ, ilska som negativt och vi bedí¶mer lycka som positivt. Vi bedí¶mer kí¤nslan att vara energirik och levande som positiv och att kí¤nna sig stel och trí¶g som negativ. Lí¤gg bara mí¤rke till dessa saker och betrakta inget som fel.

 Mina Kí¤ra, som jag meddelat tidigare gí¶r vi alla bedí¶mningar och det í¤r OK, det tillhí¶r den mí¤nskliga naturen. Tricket í¤r att inte ge ní¥gon kraft till dem. Sí¥ fí¶rsta steget í¤r att bli medveten om dina bedí¶mningar av dig sjí¤lv. Bí¶rja lyssna till den kritiska rí¶sten i huvudet, men fí¥nga upp den och frí¥ga dig sjí¤lv, í¤r detta sant? Var lekfull och lí¤ttsam och gí¶r till ditt mí¥l att bara vara betraktaren av hela denna myriad av “saker”, som sker inom dig.

 Du Kí¤ra, detta í¤r avgí¶rande fí¶r accepterandet av dig sjí¤lv och accepterandet av var du befinner dig nu. Du kan inte gí¥ vidare i livet fí¶rrí¤n du kan acceptera och vara ní¶jd med var du befinner dig nu. í„ven om det innebí¤r att du inte í¤r helt fí¤rdig och sund eller om du í¤r deprimerad eller lider av ní¥gon sjukdom, psykisk sjukdom, eller om du har ett jobb som du hatar och som hela tiden drar ner dig. í„ven om du inte í¤r ní¶jd med alla delar i ditt liv, sí¥ í¤r det sí¥ viktigt att du tar en í¤rlig titt pí¥ var du befinner dig just nu. Tills du gí¶r detta och accepterar detta och í¤lskar var du befinner dig, kommer du inte gí¥ framí¥t, eftersom innan du vet var du í¤r kan du inte gí¶ra ní¥gra fí¶rí¤ndringar som kommer att vara eller ha ní¥gon varaktig inverkan pí¥ ditt liv.

 Det í¤r dags att bli verkliga (to get real), Mina Kí¤ra Hjí¤rtan, med allting men framfí¶r allt med er sjí¤lva. Fí¶r ní¤r du vet och í¤r medveten om hur du Kí„NNER, dí¥ har du tillgí¥ng till kí¤nslan och kan ta ansvar fí¶r den och agera utefter den. Innan dess í¤r du bara ett hjí¤lplí¶st offer fí¶r livet, í¶ppen fí¶r de yttre krafternas kontroll vilka hí¥ller dig borta frí¥n att leva ett liv i frihet.

 Mina Kí¤ra, erkí¤nn hur du kí¤nner dig, hí¤vda att DIN erfarenhet pí¥ den hí¤r skí¶na Jorden í¤r din egen. Uttryck vad du kí¤nner, det í¤r hí¤r din styrka ligger. Ingen kan fí¶rneka dina kí¤nslor fí¶r de í¤r dina egna, de tillhí¶r dig och du har rí¤tt att uttrycka hur du kí¤nner om varenda sak som pí¥verkar dig pí¥ den hí¤r ví¤lsignade Jorden. Bli medveten om hur du verkligen kí¤nner, erkí¤nn den kí¤nslan och uttryck den infí¶r ví¤rlden. Hí¤r ligger din styrka. Detta í¤r mitt lí¶fte till er. JAG í„R Lord Emanuel och jag í¤lskar er sí¥ ví¤ldigt mycket, Mina Modiga Hjí¤rtan.

Fí¶rmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande í¤r en gí¥va, kí¤nn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mí¤staren Lord Emanuels namn hí¤vdar jag den allmí¤nna upphovsrí¤tten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

www.lordemanuelmessages.com

Kontakta oss:  

info@lordemanuelmessages.com

í–versí¤ttare: Inga och Cagga Levander

TILLBAKA TILL: LJUSBUDSKAP

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here