Ärkeängeln Gabriel, 16 maj 2013  

Via Marlene Swetlishoff

 

Mina Kära! 

Jag vill tala med er om en egenskap hos Kärleken som kallas fokusering. Denna egenskap anses som en unik förmåga att förbli i ett tillstånd av jämvikt och balans, och kommer alltid från ert eget inre centrum. I varje människas kärna finns en essens av ljus och sanning, som omedelbart kan avslöja allt det som inte är av sanning för den som ständigt är fokuserad på denna innersta del av dem själva. Denna förmåga att fokusera på sitt centrum, ger en person stora fördelar i sitt dagliga liv. Om man övar sig i att varje morgon rensa sitt energifält från allt det som inte är ens egen energi, så blir det lätt att känna igen allt det som inte hör hemma där. 

När var och en övar på att vara centrerad och anpassar sig till sina egna känslor, blir det mycket lättare att hela tiden förbli sann mot sig själv och inte låta sig styras av andras tankar och känslor. Många gånger plockar människor, som är känsliga för energierna omkring dem, upp andras tankar och känslor och tror att de är deras egna. Detta kan orsaka mycket lidande inom dem, och de undrar varför de plötsligt får dessa känslor och tankar när de nyss mådde så bra. Genom att koncentrera sig på sin inre kärna, kan de lära sig att urskilja de energier som inte tillhör dem. 

Denna egenskap hos Kärleken vet att det är mycket viktigt att lyssna till den inre lilla rösten och att vara i samklang med sitt autentiska Jag, eftersom ens medfödda karaktär och Högre Jags egenskaper finns där. Om allt är centrerat inom en person, återspeglar världen omkring dem lugn, harmoni och ordning och det är lätt att urskilja vem och vad som bör undvikas för att hålla kvar detta tillstånd. Genom att alltid hedra sig själv och sina känslor som en väsentlig del av sin egen inneboende Själs visdom, kommer varje person alltid att förbli anpassad till de högre aspekterna av sig själv och sin unika visdom och vägledning. Att omfatta denna egenskap hos Kärleken skapar förmågan att leva sitt liv i nåd och skönhet. 

Genom att praktisera denna egenskap hela tiden, kommer ni att kunna känna er befriade från alla dramer och historier, som konstant bombarderar etern och atmosfären omkring er. Denna egenskap hos Kärleken, om den praktiseras regelbundet, kan bokstavligt talat bli en livräddare om en person befinner sig mitt i ett kaos som de inte själva är skuld till. För det kan automatiskt skydda personen från att dra till sig de energetiska resterna av disharmoniska energier, som andra omedvetet sänder ut i form av tankar och känslor. 

Det åligger varje människa att lära sig att omfatta denna egenskap, för den låter er göra val och fatta beslut från ert inre vetande. När en person är centrerad i sitt inre, kommer denna person hela tiden att vara rustad med en skyddande sköld, som omger hela deras energifält. Ett sådant fält kan inte ge efter för bombardemang från de myriader av otyglade energier som korsar planetens atmosfär, och kommer att hålla deras energifält intakt och fri från störningar. 

Jag tar min ledighet i mitt eget energifält, och sänder er mina varmaste välsignelser och min Kärlek.

 

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-gemain.se 

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace  Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

TILLBAKA TILL: KONTAKT MED LJUSVÄSEN

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here