Kontakt med ljusví¤sen – í„rkeí¤ngeln Gabriel via Swetlishoff 16 maj 2013

0
10

í„rkeí¤ngeln Gabriel, 16 maj 2013  

Via Marlene Swetlishoff

 

Mina Kí¤ra! 

Jag vill tala med er om en egenskap hos Kí¤rleken som kallas fokusering. Denna egenskap anses som en unik fí¶rmí¥ga att fí¶rbli i ett tillstí¥nd av jí¤mvikt och balans, och kommer alltid frí¥n ert eget inre centrum. I varje mí¤nniskas kí¤rna finns en essens av ljus och sanning, som omedelbart kan avslí¶ja allt det som inte í¤r av sanning fí¶r den som stí¤ndigt í¤r fokuserad pí¥ denna innersta del av dem sjí¤lva. Denna fí¶rmí¥ga att fokusera pí¥ sitt centrum, ger en person stora fí¶rdelar i sitt dagliga liv. Om man í¶var sig i att varje morgon rensa sitt energifí¤lt frí¥n allt det som inte í¤r ens egen energi, sí¥ blir det lí¤tt att kí¤nna igen allt det som inte hí¶r hemma dí¤r. 

Ní¤r var och en í¶var pí¥ att vara centrerad och anpassar sig till sina egna kí¤nslor, blir det mycket lí¤ttare att hela tiden fí¶rbli sann mot sig sjí¤lv och inte lí¥ta sig styras av andras tankar och kí¤nslor. Mí¥nga gí¥nger plockar mí¤nniskor, som í¤r kí¤nsliga fí¶r energierna omkring dem, upp andras tankar och kí¤nslor och tror att de í¤r deras egna. Detta kan orsaka mycket lidande inom dem, och de undrar varfí¶r de plí¶tsligt fí¥r dessa kí¤nslor och tankar ní¤r de nyss mí¥dde sí¥ bra. Genom att koncentrera sig pí¥ sin inre kí¤rna, kan de lí¤ra sig att urskilja de energier som inte tillhí¶r dem. 

Denna egenskap hos Kí¤rleken vet att det í¤r mycket viktigt att lyssna till den inre lilla rí¶sten och att vara i samklang med sitt autentiska Jag, eftersom ens medfí¶dda karaktí¤r och Hí¶gre Jags egenskaper finns dí¤r. Om allt í¤r centrerat inom en person, í¥terspeglar ví¤rlden omkring dem lugn, harmoni och ordning och det í¤r lí¤tt att urskilja vem och vad som bí¶r undvikas fí¶r att hí¥lla kvar detta tillstí¥nd. Genom att alltid hedra sig sjí¤lv och sina kí¤nslor som en ví¤sentlig del av sin egen inneboende Sjí¤ls visdom, kommer varje person alltid att fí¶rbli anpassad till de hí¶gre aspekterna av sig sjí¤lv och sin unika visdom och ví¤gledning. Att omfatta denna egenskap hos Kí¤rleken skapar fí¶rmí¥gan att leva sitt liv i ní¥d och skí¶nhet. 

Genom att praktisera denna egenskap hela tiden, kommer ni att kunna kí¤nna er befriade frí¥n alla dramer och historier, som konstant bombarderar etern och atmosfí¤ren omkring er. Denna egenskap hos Kí¤rleken, om den praktiseras regelbundet, kan bokstavligt talat bli en livrí¤ddare om en person befinner sig mitt i ett kaos som de inte sjí¤lva í¤r skuld till. Fí¶r det kan automatiskt skydda personen frí¥n att dra till sig de energetiska resterna av disharmoniska energier, som andra omedvetet sí¤nder ut i form av tankar och kí¤nslor. 

Det í¥ligger varje mí¤nniska att lí¤ra sig att omfatta denna egenskap, fí¶r den lí¥ter er gí¶ra val och fatta beslut frí¥n ert inre vetande. Ní¤r en person í¤r centrerad i sitt inre, kommer denna person hela tiden att vara rustad med en skyddande skí¶ld, som omger hela deras energifí¤lt. Ett sí¥dant fí¤lt kan inte ge efter fí¶r bombardemang frí¥n de myriader av otyglade energier som korsar planetens atmosfí¤r, och kommer att hí¥lla deras energifí¤lt intakt och fri frí¥n stí¶rningar. 

Jag tar min ledighet i mitt eget energifí¤lt, och sí¤nder er mina varmaste ví¤lsignelser och min Kí¤rlek.

 

JAG í„R í„rkeí¤ngeln Gabriel

 

í–versí¤ttning Ulla Krogh – www.st-gemain.se 

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace  Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

TILLBAKA TILL: KONTAKT MED LJUSVí„SEN

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here