A Fíśld Felemelkedése 2012 – 20120723 A titkos szíśvetkezés [cabal] tagjainak letartóztatásáért felelős fíśldi szíśvetségesek kiléte 2012. július 16.

0
7

A Pentagon és a katonai bennfentes Drake az újabb rádióadásban frissí­tette az előrehaladást a tíśmeges letartóztatásokat illetően a cabal bĹąnszíśvetkezet tagjai ellen, akik íśsszeeskíźdtek az emberiség tagjainak elnyomására hosszú korokra.

Kíśzzétett egy listát mely katonai és rendvédelmi csoportok a felelősek ezen letartóztatásokért, és dolgoznak az igazságszolgáltatásért ezen tisztogatási folyamatban.

Amerikai Egyesíźlt íllamok – A pozití­v és alkotmányos amerikai katonai csapatok.

Kanada – Pozití­v katonai csapatok szíśvetségben az Interpol /Nemzetkíśzi Rendőrség/ tagjaival, ez egy 190 országban mĹąkíśdő globális bĹąníźldíśző szervezet.

Ausztrália – Pozití­v katonai egységek az Interpollal kíśzíśsen.

Európa – Interpol a NATO-val /í‰szak-atlanti Szerződés Szervezete/ egyíźtt, mely kormánykíśzi katonai szíśvetség.

ízsia – Az Interpol kíśzíśsen a Fehér Sárkány Társasággal /White Dragon Society/, ez egy pozití­v ázsiai szíśvetség, amiről előszíśr a kutató és riporter Benjamin Fulford számolt be a nyugati társadalomnak.

Latin-Amerika – Egy bizonyos pozití­v csoport tagsága Kíśzép- és Dél-Amerikában, akiknek személyazonosságát nem lehet biztonsági okok miatt jelenleg nyilvánosságra hozni.

Afrika – Mivel az Afrikán belíźli országoknál elég bonyolult a helyzet az országokkal, teríźletekkel, szuverenitással kapcsolatban, és soknak van íśsszefonódása európai országokkal, a letartóztatási eljárások ezen kontinensen kíźlíśnleges segí­tséget kapnak.

Az íśsszefoglalót í­rta: Greg Giles
Copyright Š 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvĹą fordí­tás: Katherine

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/identities-of-earth-allies-in-charge-of.html

WebSite: http://despertando.me/magyar/

WebSite:  http://despertando.me/?p=93051

Back To Main A Fíśld Felemelkedése 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here