Šiai dienai mes turime daug darbo ir daugybė būtybių iš įvairių skirtinų žvaigždžių sistemų yra atvykę jog padėtų kaip gali jog šis perėjimas įvyktų sklandžiai planetai bei jos gyventojams.

Mes esame užsiėmę darbais kurie yra susiję su tektoninėmis plokštėmis bei aplinkos struktūra kas turi būti stebima ir nuolat reguliuojama kad apsaugoti viską kas yra brangu šioje planetoje.

Kartais mes pakylame į paviršių ir atliekame testus bei stebime seisminius judėjimus bei jų padarinius išorinio pasaulio miestams.

Mes esame paruošę planą dėl būsimų seisminių judėjimų kurie gali sukelti jums problemų.

Mes norime jums padėti, mūsų broliai ir sesės, kai ateis tinkamas laikas susitikti mūsų dviem pasauliam kurie dalinasi ta pačia planeta.

Mes jau seniai norime susitikti su jūsų žmonėmis. Mes labai stebimės jog tik labai nedaugelis jūsų gyvenančių paviršiuje žino apie mūsų egzistavimą.

Tai buvo viena iš geriausiai saugomų jūsų pasaulio paslapčių. Apgaulės bei melo pagalba jūsų žmonės buvo suklaidinti jog žemė susideda tik iš akmenų ir nuosėdinių sluoksnių.

Tai visiškai netiesa, nes vidinė planetos dalis yra kupina grožio, spalvų, saulės ir būtybių iš daugelio vietų, ne tik iš šios planetos.

Mes greitai norėsime palydėti keletą jūsų išrinktųjų individų į mūsų vidinės žemės realybę.

Mes norime jums parodyti vidinės žemės grožį, nes ji yra ne vien tik graži iš išorės, bet ir iš vidaus.

Mes laukiame šios dienos kai galėsime išvysti jūsų nustebusius veidus kai jūs nukeliausite ten ką jūs iki šiol laikėte dugnu po savo kojom.

Mes turime labai daug ką jums papasakoti bei paaiškinti, nes laiko vis mažėja o mes turime apie daug ką su jumis pasišnekėti.

Kaip daugelis jau turbūt supratote, visa mūsų planeta kurią mes vadiname namais ketina pakilti į aukštesnes galaktikos dimensijas.

Viskas be galo pasikeis tiek jums tiek mums kai pakilimas įvyks. Mes norime jums aprodyti savo rūmus bei namus, mūsų laukus bei miškus, mūsų upes ir upelius, mūsų ežerus ir netgi mūsų vandenyną.

Taip mes turime visus šiuos nuostabius dalykus ir mes norime jais pasidalinti su jumis.

Ar jūs norite susitikti su mumis taip pat? Ar jūs norite sužinoti apie savo seniai prarastus brolius bei seseris kurie buvo dingę iš jūsų bendruomenės per amžius? Jai jūs norite susitikti su mumis pasakykite „aš noriu su jumis susitikti“.

Jai jūs norite pasidalinti mūsų turtais ir patyrinėti vidinę Žemę tuomet taip ir bus, nes ši planeta, visa ši planeta yra mūsų planeta kuria mes kartu dalinamės ir ji nebebus atskirta žemės sluoksniu kas dabar skiria dvi šlovingas civilizacijas.

Bet jai mes norime susitikti prieš tai reikia atlikti tam tikrus darbus, bet mes jums pažadame jog šis susitikimas tikrai įvyks ir jis įvyks dar iki tol kol įvyks pakilimas.

Yra tiek daug darbų iki šio įvykio ir mes esame užsiėmę tuo kasdien. Mes žemiau paviršiaus negu jūs vaikščiojate esame labai užsiėmę, kaip kad ir jus mes matome padedančius pritraukti pokyčius reikalingus šiuo metu šiai planetai.

Mes padedame savotiškai užtikrindami jog šis pakilimas jums būtų lengvas ir ateinančiomis dienomis mes pilnai paaiškinsime jums kaip mes prie to prisidėjome, mūsų broliai ir sesės iš viršutinio pasaulio.

Šiai dienai mes galime pasakyti jog nemažai savo laiko praleidžiame apribodami pastangas tų iš jūsų pasaulio kurie pasiryžę sunaikinti bei sugriauti jūsų pasaulį ir kontroliuoti jūsų žmones.

Mes stebime jų judėjimą, jų veiksmus ir netgi jų mintis ir mes norime jog jūs žinotumėte jog jiems niekados nebus leista užsiimti savo drastiškais veiksmais, nes mes to neleisime nes tai yra draudžiama, ir mes turime daryti viską kas tik įmanoma kad apsaugoti mūsų nuostabią motiną kuri yra planeta kuria mes dalinamės kartu.

Jums nereikia bijoti sąmokslininkų ir jų pakalikų išsiblaškiusių per šį pasaulį nes mes turime jiems planų ir jie turės atsakyti už savo veiksmus prieš jus savo paties žmones vardan troškimo turto ir valdžios.

Mes jau esame susidoroją keletą kertų su jais per jūsų istoriją. Tai jau ne pirmas kartas kai mums tenka stoti į kovą prieš juos.

Jūsų praeityje yra buvę incidentų kai mums yra tekę panaudoti armijos pajėgas prieš sąmokslininkų kontroliuojamas pajėgas kuriuos bandė įsiveržti pas mus.

Tai gali nustebinti kai kuriuos iš jūsų, bet mes žinome jog tarp jūsų yra tokių kurie yra apie tai girdėją ir mes sakome jog tai ką jūs skaitėte yra tiesa tas kas vyko netolimoje jūsų praeityje.

Mes buvome priversti gintis nes jūsų armijos įžengė į mūsų realybę su tikslu mus užkariauti.

Mes buvome priversti panaudoti savo skraidančią techniką kuri skrenda jūsų dangumi žaibo greičiu nes mes jautėme realią grėsmę kuri kėlė pavojų mūsų žmonėms ir tam kaip mes gyvename.

Mes norime jog jūs suprastumėte jog mes niekada nenaudotume jėgos prieš nieką šioje visatoje jai tai nekeltų grėsmės mūsų gyvybėms.

Taip ir buvo jūsų praeityje, ir mes išsaugojome kiek tik galėjome jūsų gyvybių ir jūsų Laivyno ir tokiu būdu mes pademonstravome savo karinį pajėgumą apsaugodami savo žmones ir miestus esančius po jūsų žeme.

Mes nebematome tolimesnės reikmės naudoti savo karinę jėgą, nes mes pasiekėme susitarimo su daugeliu skirtingų jūsų armijų iš paviršinio pasaulio.

Mes matome ateinančias dienas praeinant taikiai, be jokio armijos įsikišimo iš oficialios ar laisvai samdomos armijos iš jūsų pasaulio.

Mes tikrai nebūsime pirmi kurie paims ginklus į rankas, jūs galite būti tuo tikri, nes mūsų intencijos yra sąžiningos ir taikios visada ir mes norime jog šis ateinantis periodas praeitų kuo taikiau.

Mūsų laukia geresnės ir šviesesnės dienos ir jūsų paviršinis pasaulis greitai patirs neįtikėtinus pokyčius kas atneš pabaigą tokiai didelei kančiai ką daugelis patyrė taip ilgai.

Tai mus labai džiugina, nes mes norėjome įsikišti ir padėti jums taip daug kartų daugelyje sričių, bet negalėjome dėl sąmokslininkų valdomos jūsų armijos.

Greitai tai pasikeis, nes atėjo laikas visoms jūsų pasaulio armijoms sudėti ginklus ir iškleti vėliavą kuri atspindėtų paliaubas, taiką, meilę, vienybę, toleranciją, supratingumą ir dalinimąsi.

Tos dienos kurios buvo kupinos gobšumo ir pasipelnymo, kankinimų, žudynių, griovimo ir karo su išsimėčiusiais taikos periodais jau baigiasi.

Vietoje to dabar aušta virš horizonto nauja diena kupina taikos ir klestėjimo kiekvienam jūsų visuomenės nariui ir tai niekada nesibaigs nes jūs daugiau niekada nebepatirsite senojo modelio paremto karu ir smurtu.

Taip ir bus, nes tai yra taip kaip turi būti šiai planetai, mūsų planetai, jog galėtume tęsti kelionę per šia nuostabią visatą.

Mes darysime viską kas mūsų galioje kad išvystume šią dieną ir mes tęsime savo pastangas toliau paversdami šią naują dieną ir šia naują viziją realybe kiekvienam iš jūsų kuris nori pereiti į naują paradigmą ir patirti daugiau ką ši visata gali jums pasiūlyti.

Padėkite mums savo pastangomis padėti jums skleisdami žodį apie mūsų egzistavimą čia giliau po šios planetos paviršiumi.

Pasakykite savo draugams ir savo šeimai ir netgi žmonėms kuriuos jūs sutinkate trumpam pokalbiui kad jūs turite vidinės žemės šeimą kuri buvo atskirta nuo jūsų per daugelį amžių.

Bet tik tiek mus ir teskiria nes mes visada buvome su jumis ir visada būsime. Pasakykite jiems jog mes laukiame susijungimo su jumis ir kad mes siūlome daug dovanų su taika ir draugyste, meile ir norėdami padėti savo broliams žmonėms ir sesėms kurie vadino išorinį pasaulį savo namais kai mes vadinome vidinę Žemę savo namais tūkstančius metų.

Buvo laikai kai mes taip pat vadinome išorinį pasaulį namais, bet tam tikri įvykiai žemės paviršiuje privertė mus ieškoti prieglobsčio viduje nuo žalingų įvykių kurie kartais vyksta planetos paviršiuje.

Visa tai yra geologinių pokyčių dalis kuriuos planeta patiria per savo kelionę. Čia nėra nieko paslaptingo ar neįprasto tai tėra mokslas ir mes pilnai viską paaiškinsime visiems kurie to norės ką mes išmokome apie žemės tektonines plokštes, plutą ir mantiją.

Nuo jūsų niekas nebebus slepiama ir jūsų mokslo bei istorijos knygos bus papildytos informacija kas leis jums gilintis į tai dar daugelį dienų, nes yra dar tiek daug naujo ką jūs išmoksite apie mokslą, įvykius ir apie būtybes kurios atvyko ir išvyko į šia planetą ir suformavo ją tokią kokia ji dabar yra.

Mes labai laukiame tos dienos kai mes galėsime pasidalinti savo išmintimi su jumis, ir mes labai laukiame jūsų pasidalinant daugeliu dovanų su mumis.

Mes norėtume daugiau išgirsti istorijų apie jūsų asmenines keliones ir apie jūsų kaip bendros visuomenės kelionę.

Yra tiek daug ko mes galime išmokti vieni iš kitų, ir nėra tokių problemų kurių mes negalėtume išspręsti dirbdami kartu.

Mes laukiame šios progos dirbti kartu, ir sakome jums jog jau nebe daug liko iki kol mūsų du pasauliai atskirti taip ilgai taps vėl vienu.

Mes esame jūsų draugai bei šeima iš vidinės Žemės. Mes esame Agartiečiai. Būkite taikoje ir gerovėje.

Kanalas: Greg Giles

Vertė: Donatas

Originalas: http://ascensionearth2012.blogspot.com/2012/05/todays-message-from-inner-workings-of.html

WebSite: http://despertando.me/lietuviskai/

WebSite:   http://despertando.me/?p=78823

Back To Main Žemės perėjimas 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here