Kiekvienas iš jūsų galėsite patirti tai ką trokštate. Limitai to ką jūs trokštate išvysti bus panaikinti, ir jūs galėsite veikti viską ko tik trokštate tik yra svarbu nepažeisti kito teisių.

Tol kol jūs vadovausitės šia taisykle, kiekvienas jūsų galės patirti tai ką trokšta. Kiekvienas jūsų turi svajonių kaip nori gyventi, ir visa tai bus jums įmanoma jai jūs vadovausitės viena paprasta taisykle; leisti patirti kitiems savo gyvenimą taip kaip jie to nori. Jai jums tai pavyks, tiek daug taps įmanoma jums ir jūsų aplinkiniams.

Šiandien tiek daug kas nori nurodyti kitam kaip jam gyventi. Tiek daug norinčių nustatyti taisykles, įstatymus ir nurodymus kad efektyviai kontroliuotų kito gyvenimą.

Tai nebus leista naujajame jūsų pasaulyje, ir kiekvienas kuris jaučia potraukį kontroliuoti kito gyvenimą tokiu būdu nepriklauso jūsų pasauliui ir arba turės pasikeisti arba susirasti kitą jiems tinkamą vietą.

Tai gali ir bus suorganizuota, nes yra daugybė vietų visatoje kurios atitiks tų sielų vibracinį lygį. Čia jūsų naujajame pasaulyje bus vieta su neišpasakytomis laisvėmis, nes tai yra jūsų aukštesnės dimensijos žemėlapis.

Kiekvienas jūsų galės keliauti savo keliu, nevaržomas niekieno kuris nori reguliuoti jog jūs gyventumėt pagal juos.

Prašome laikytis šios taisyklės. Šiandien savo knygose jūs turite nesuskaičiuojamą daugybę įstatymų, taisyklių, nurodymų ir politikų kurios reguliuoja jūsų kalbą, veiksmus, norus, karjerą, socialinius gyvenimus netgi jūsų seksualines išraiškas.

Visos šios taisyklės gali būti suvestos į vieną, ir tai yra nepažeisti kito teisių. Sujungti visa tai į vieną bus kur kas lengviau nei jūs manote, kai gims jūsų naujasis pasaulis ir jūs geriau suprasite kaip pasikeis jūsų gyvenimas.

Negaiškite laiko tam jog išsiaiškinti kaip tai pradės veikti ir tiesiog pasikliaukite žinojimu jog yra nesuskaičiuojama daugybė kitų pasaulių kurie irgi taip evoliucionavo, ir visi šie pasauliai vadovaujasi viena paprasta taisykle ir dėl to labai suklestėjo kaip kad ir jūsų pasaulis suklestės.

Tiek daug neigimo buvo 3 dimensijos pasaulyje, ir visa tai buvo dėl jūsų paties augimo, išsilavinimo, ir dvasinio tobulėjimo.

Daugelis jūsų įrodė jog jūs gavote naudos iš savo pamokų ir jūs jau esate pasiruošę džiaugtis to vaisiais ir tapti tobulesniu pasauliu su naujais iššūkiais ir naujais nuotykiais.

Šis pasaulis šviečia visur aplink jus, visgi kartais tai buvo sunkoka jums pastebėti. Iš mūsų perspektyvos, mes matome jūsų naująjį pasaulį tiktai šviesoje ir meilėje ir aukštesniame suvokime, ir nebeilgai trukus bus laikas jums visiems imtis naujos kelionės ir žengti žingsnį ant derlingos jūsų naujosios žemės.

Jūs pirmą kartą įkvėpsite šviežio oro, neužteršto jūsų 3 dimensijos industrijos. Jūs gersite vandenį kuris bus švarus tiesiai iš upelio ir suteiks jums jėgų.

Garsus kuriuos jūs girdėsite bus gamtos garsai, o ne garsai industrinių mašinų kurios siurbia iš jūsų pinigą keletui kuriems vargu ar jo reikia. Jūsų pasėliai bus gausūs ir sveiki, kuriems nereiks nei pesticidų, nei chemikalų jog augtų.

Jums padės naujos technologijos išlaikyti planetą švarioje padėtyje, ir jūs būsite išmokyti kaip išlaikyti visiškai harmoningą žemės ekologinį balansą. Jūs būsite išmokyti kaip stebėti visus pasaulio aspektus per pasėlius, jūsų upes ir vandenynus, jūsų kalnuotas vietoves ir jūsų atmosferą. Daugiau žemė nebetaps tokia užteršta vieta kokia ji yra dabar.

Kartu mes imsimės daugelio projektų kad išvalyti šias jūsų planetos sritis kurios nukentėjo dėl godžių bei be sąžinės.

Ji bus atstatyta į jos pirmykštį grožį bei būseną, ir kai mūsų misija bus baigta jums, šios planetos gyventojams, ją tokią išlaikyti. Jai jūs ja gerai rūpinsitės ji irgi gerai jumis rūpinsis.

Taip jau yra, ir taip buvo visados. Ji nebejaus reikmės išsivalyti jai jūs nesuteiksite jai tokio preteksto. Visados turėkite tai omenyje, nes šito daugelis jūsų šiandien nesupranta.

Šis mokslas bus jums pilnai paaiškintas tinkamu laiku, ir mes norime jog šios žinios būtų suprastos visų šiame pasaulyje nes tai yra be galo svarbu dėl jūsų gerbūvio, ir jūsų žemės.

Yra daugybė mokslo ir naujo supratimo kuriuo mes pasidalinsime su jumis kai galėsime atvirai su jumis bendrauti.

Yra tiek daug pasaulių kurie pasidalins su jumis tuo ką išmoko ir jie nieko už tai neprašys atgalios. Jūs esate prašomas paimti šias žinias visos jūsų civilizacijos labui.

Vieną dieną ateityje jūs turėsite galimybę pasidalinti tuo ką jūs išmokote su kitu žydinčiu pasauliu kuris gaus naudos iš jūsų išminties ir noro pasidalinti.

Štai kai ši visata veikia, kur tokia daugybė pasaulių ateina padėti kitiems siūlydami tai ką jie turi, kad ir kas tai bebūtų žinios ar resursai.

Jūsų pasaulis turi tiek daug kuo gali pasidalinti su kitais kurie įvertins jūsų dovanas, ir šios dovanos nėra vien resursai, bet ir žiniomis kurias jūs visi per daugelį gyvenimų fiziniame pasaulyje įgijote.

Daugelis pasaulių gali turėti labai daug naudos iš to ką jūs čia išmokote ir jie labai norės išklausyti jūsų istoriją ir pamokas kurias jūs išmokote per savo sunkumų bei kančios metus.

Jums reikia suprasti jog ne daugelis pasaulių apturėjo tokią istoriją kaip kad jūs turite, kur taip daug kas nutiko per tokią daugybę metų skirtinguose lygiuose.

Pamokos kurios buvo sukurtos šiai planetai buvo atsargiai sukurtos ir įdėtos kad suteiktų jums galimybę tokiam supratingam ir pažengusiam mokymui.

Štai kodėl jūsų planeta turi turtingą istoriją bei tradicijas, ir kodėl teik daug kas čia įvyko. Mokymas kurį kiekvienas jūsų apturėjote yra neįkainojamas šioje visatoje, nes tiek daug pasaulių turės naudos iš tų dovanų kurias jūs galite pasiūlyti.

Jūs turėsite galimybę pasidalinti savo dovanomis ateinančiomis dienomis ir mes jus skatiname taip elgtis. Kaip kad ir jūsų pasaulyje kai vienas turi naudos iš jo naudos turi visi, šis principas tinka visai visatai, kur vienam pasauliui klestint visi pasauliai klestės. Jūs pajusite šį įstatymą planetiniu lygiu, ir tuomet jūs pajusite jį galaktiniu ir visatos lygiu.

Jūs tiek daug išmoksite ir patirsite per ateinančias dienas, ir mes norime pasidalinti su jumis visa išmintimi iš pasaulių kurie sudaro Galaktinę Šviesos Federaciją.

Mokslas, technologijos, menas ir literatūra iš taip daug pasaulių iš šios visatos bus pasidalinta su jumis per ateinančias dienas.

Jūsų naujos bibliotekos bus rūmai, sukurta kaip susitikimo ir susirinkimo vieta dalinimuisi dovanomis iš žmonių iš nesuskaičiuojamų galaktikų.

Tai bus nuostabūs pastatai su išsidriekusiais koridoriais ir kambariais išrikiuotais su knygomis ir įrankiais skirtais mokymuisi. Jie bus pastatyti visame jūsų pasaulyje, ir visos jūsų planetos būtybės galės laisvai ir nemokamai ateiti į šias mokslo Mekas.

Ten bus vieta jūsų gerbei ir jūsų planetos istorija, ir būtybės iš visos visatos rinksis ten ir skaitys žodžius apie jūsų istoriją ir tai ką jūs patyrėte tam kur dabar stovite.

Jūsų istorija nustebins netgi tuos kurie ją pragyveno, nes realiai jūs negalite prieiti prie pilnos savo istorijos, bet su laiku jūs galėsite prieiti prie visų savo inkarnacijų užrašų ir tikrosios jūsų planetos istorijos.

Jūs esate kur kas daugiau nei kad jūs dabar galite įsivaizduoti, ir daug buvo praeita jog jūs taptumėte tokie kokie esate šiandien.

Jūs turėsite galimybę pamatyti platesnį vaizdą ir suprasti geriau kodėl tai buvo taip svarbu jums patirti šias pamokas ir susidurti su tokiais sunkumais per savo kelionę. Jūs galėsite atsekti savo istoriją stebėdami savo tobulėjimą, ir pamatyti ir suprasti aiškiai netikėtumus ir posūkius iš savo kelio per savo egzistenciją.

Jūsų istorija yra neįtikėtina, ir kiekvienas jūsų turėtų savimi didžiuotis dėl to kaip toli jūs nukeliavote ir kiek daug jūs patyrėte.

Štai kodėl jūs čia keliavote, ir kai jūs išsiruošėte kažkada prieš daugybę gyvenimų į šia kelionę jūs žinojote jog atesi diena kai jūs kažkaip pasieksite šį tašką, ir jums pavyko.

Tai yra jūsų akimirka, kiekvieno iš jūsų, ir mes norime jog jūs džiaugtumėtės tuos iki galo, nes jūs nusipelnėte teisės čia būti ir viskas dėl ko jūs taip stipriai dirbote iki šiol bus jūsų.

Mes esame Galaktinė Šviesos Federacija

Kontaktas: Greg Giles

Vertė: Donatas

Originalas: http://ascensionearth2012.blogspot.com/2012/03/message-from-galactic-federation-of_24.html

WebSite: http://despertando.me/lietuviskai/

WebSite:    http://despertando.me/?p=58806

Back To Main Žemės perėjimas 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here