Labai apribotas planas šiuo metu yra vykdomas, mūsų Galaktinės Valdybos laivai susitiks su tam tikrais jūsų visuomenės nariais taip pat ir su tam tikrais žiniasklaidos atstovais.

Jūs galite tai vertinti kaip „nusileidimus“ arba ne. Terminas „masiniai nusileidimai“ buvo naudotas jūsų kartas nuo karto, bet ką būtent „masinis nusileidimas“ reiškia?

Mes iš Galaktinės Šviesos Federacijos turime daug laivų skriejančių aplink jūsų pasaulį ir mes taipogi turime daug laivų patruliuojančių šioje saulės sistemoje.

Jai mes pradėtume nuleidinėti visus savo laivus ar bent didesnę jų dalį vienu metu, tai būtų suprasta kaip invazija tų kurie yra vis dar neinformuoti apie mūsų taikius ketinimus ir tų kurie pasiduoda baimės emocijai.

Mūsų planai netolimoje ateityje yra dirbti asmeniškai su daugeliu išrinktųjų individų iš jūsų pasaulio jog atlikti būtinus darbus kad paruošti jūsų planetą perėjimui į aukštesnę realybę.

Mes nenorėtume šios operacijos dalies vadinti „masiniu nusileidimu“, bet mums yra būtina nukreipti keletą mūsų laivų iki pat žemės paviršiaus lygio.

Mums yra būtina susitikti su tais kurie dirbs su mumis, ir mums taipogi bus būtina nusileisti su savo laivais iki žemės lygio tuo tikslu jog atlikti tam tikrus darbus būtinus jūsų pasaulio pokyčiams.

Ar jūs matote skirtumą mielieji? Žinokite kad kai mes sakome jums jog mes dirbsime su daugeliu jūsų asmeniškai kad tai būtent tą ir reiškia, ir niekas nesikiš į šį planą nes tai yra svarbus žingsnis jūsų kelyje į perėjimą.

Kiek mūsų laivų skraidys danguje yra klausimas kuris bus atsakytas ateinančiose dienose, ir jums nereiks niekuo dėl to patikėti nes jūs pamatysite smarkų pagausėjimą pamatytų laivų, ir jūs jau galėsite pradėti atpažinti kai kuriuos mūsų laivus pagal jų dydį ir formą nes daugelis mūsų laivų skiriasi vienas nuo kito.

Kiek jūsų dirbs su mumis yra dar vienas klausimas kuris tuoj bus atsakytas, ir mes jums sakome jog jau šiandien mes darome atranką tų kurie mūsų nuomone būtų teigiamas mūsų komandų papildymas ir tų kurie nusipelnė savo galimybės.

Kaip šios galimybės yra nusipelnomos reikia spręsti jums patiems, bet visgi mes turime pasakyti jog mūsų darbovietė nelabai skiriasi nuo daugelio darbo aplinkų jūsų pasaulyje, tiktai darbo pagrindas gali būti kitoks prie kokio jūs esate pratę.

Kokia tai nuostabi galimybė jūsų pasaulio žmonėms pamatyti kokie mes iš tikrųjų esam. Jie pamatys jog mes turime šeimos struktūras kaip kad ir jūs, ir kaip mes visi kartu dirbame nepaisant kokia mūsų rasė ar planetinė kilmė.

Jūsų pasaulio žmonės bus liudininkai kaip mūsų organizacija dirbdama kartu su jumis tvarkys žalą padarytą jūsų pasauliui.

Kaip tuomet kažkas galės argumentuoti ir toliau sakydami kad mes turime blogų ketinimų ir mumis negalima pasitikėti?

Šiuo metu yra daug tikinčių, bet jų tikėjimas pasikeis greitu laiku, ir tai yra vienas iš mūsų daugelio tikslų.

Tie kurie dirbs su mumis dalinsis savo pasakojimais apie šias patirtis. Mes leisime parsivežti namo įrodymų apie laikotarpį praleistą su mumis, ir jūsų bus paprašyta tuo pasidalinti tais įrodymais su kitais iš jūsų pasaulio.

Tai yra mūsų atsiskleidimo planas, pranešti jūsų pasaulio žmonėms jog mes esame čia, kad mes esame taiki organizacija, ir kad mes čia esame tik padėti ir pagelbėti srityse jūsų pasaulyje kur reikalinga priežiūra bei dėmesys.

Tai yra tai ką mes darome, ir tik tai mes ir darome. Mes neužkariaujame, mes neplėšiame, ir greitai bus taip jog niekas jūsų planetoje negalės pasakyti priešingai ir kad jam kas pritartų. Taip jau bus.

Mes matome labai daug jūsų darant viską kas yra jų jėgoms, kad skleisti šią tiesą, ir mes jums labai dėkojame už jūsų sunkų darbą ir pasiryžimą.

Mes matome daugelį jūsų pasaulyje ne tik kad tiki melais apie mus, bet taipogi jų pastangas skleisti šį melą kitiems.

Tai yra jūsų teisė ir jūsų laisvas pasirinkimas. Mes tik norime kad jūs truputį labiau pasidomėtumėte šaltiniais iš kurių jūs gaunate šią informaciją kurią skleidžiate apie mus.

Mes prašome jus paanalizuoti kodėl jūs pritariate šiems baimės skleidėjams, ir verčiau pasistengti panaudoti savo intuicijos galią ir pajusti kokią energiją šie individai skleidžia. Ar jie skleidžia meilę?

Ar jūs tikite jog jūs galite pasitikėti jų žodžiais? Ar jų žodžiai skleidžia tiesą ar apgaulę?

Prašau paklausti savęs šių klausimų prieš imantis dalinti ir skleisti šiuos melus kurie gali, tam tikrame lygyje, labai būti žalingi mūsų misijai čia ir šio pasaulio žmonėms.

Mes nesitikime jog jūs seksite mūsų instrukcijų ar norų. Mes tik norime paaiškinti jog mes gerbiame jūsų teisę rinktis laisvai.

Ir mes norime jog kai jūs pasiryžtate imtis dezinformacijos skleidimo atsargiai rinkitės ką jūs pasirenkate kaip jūsų informacijos šaltinį.

Mes jaučiame kad gerai pasidomėją ir panagrinėją, jūs labai nustebsite kas stovi už tų individų kurių žodžius jūs priimate kaip tiesą ir skleidžiate kitiems.

Mes tik tiek tenorime iš jūsų. Ar tai nepakankamai sąžininga mielieji? Nemaža dalis mūsų misijos priklauso nuo to kiek jūsų piliečių mus pripažins.

Manau mes greiti pasieksime šį skaičių ir tuomet visi jūsų pasaulyje turės naudos iš šitos sėkmės.

Bet visgi mes klausiame jūsų, kiek dar ilgai jūsų pasaulio žmonės kentės dėl to kad taip daug ne vien tik tiki šiais melais apie mus, bet tuo pačiu ketina dalyvauti šios dezinformacijos skleidime? Kiek dar ilgai? Štai ko mes klausiame.

Leiskite mums įrodyti jums kas mes esame ir ko mes čia atvykome. Ar jūs manote kad jūs turite ką prarasti?

Ar jūs manote jog esate laisvi dabar? Negi jūs nesuprantate jog sąmokslininkų politinė grupuotė turi planą jūs įkalinti? Daugelis mato aiškiai kad tamsieji praranda savo įtaką jums.

Kaip jūs manote kodėl taip yra, ir kodėl jūs manote jog sąmokslininkų politinė grupuotė neturi plano visiškai jus įkalinti? Kodėl jų sulaikymo centrai kurių jie pristatė visame pasaulyje nėra pildomi tais kurių nuomonė skiriasi?

Kodėl jūsų manymu tie kurie staigiai praranda savo galią ir jūsų kontrolę sėdi nieko nedarydami ir tik stebi kas vyksta nesipriešindami?

Paklauskite savęs šių klausimų mielieji, ir galbūt jūs pradėsite matyti kitokioje šviesoje, šviesoje kurios mes nusipelnėme ir užsitarnavome.

Mes norime pasidalinti su jumis tuo ką turime, o ne paimti iš jūsų. Mes turime galią ir priemonių paimti viską jėga jai mes to norėtume, bet visgi mes ėmėmės plataus masto užduoties jus pažadinti ir sustiprinti.

Kam mes taip elgtumėmės jeigu mes norėtume jus užkariauti? Tie kurie padeda skleisti apie mus melus, prašau paklausti savęs šių klausimų.

Mes tik tiek teprašome, ir mes dėkojame jums už laiko skirimą atliekant kvalifikuotą sprendimą kurias žinias apie mus jūs renkatės skleisti.

Toliau kalbėsime apie plėtrą jūsų pasaulyje, mes padidinome spaudimą likusioms kosmoso pajėgoms priklausančioms Sąmokslininkams ir mes galime saugiai pranešti jog jų pajėgos senka sparčiai ir jau greitai jų kosmoso kovotojų visai nebeliks.

Kaip mes jau esame minėję esant progai, mes darome viską kas yra mūsų galioje jog nesužeisti tų kareivių kurie valdo šiuos kosminius laivus ir kitas kosmosą liečiančias sistemas, ir tie kurie yra paimami yra nugabenami į saugos zonas kur jie gali pradėti savo perauklėjimo programas kur pirmas dalykas ką jie išmoks yra ta realybė už ką jie kovojo. Kaip mes jau minėjome, tai būna jiems didelė staigmena.

Mes taipogi matome jog ši informacija ateina kaip nemenkas siurprizas daugeliui jūsų pasaulyje taip pat, ir mes pagrįsime tai ką mes sakome su nepaneigiamais įrodymais, nes mes turime didingą technologiją kuri gali duoti nepaneigiamų įrodymų apie tai apie ką mes šnekame kaip apie faktus.

Daugelis jūsų bus priblokšti tų nusikaltimų kurie buvo įvykdyti prieš jus, ir mes sakome jums žvelgti giliau pykčio ir bet kokio troškimo keršyti ir verčiau susikoncentruoti ties atitinkamu teisingumu ir reabilitacija šiom sielom.

Daugelis sielų šiandien kurios yra labai pozityvūs nariai šios Galaktinės bendruomenės kažkada buvo tamsos sąjungininkai ir kovojo prieš šviesos pajėgas, bet visada yra galimybė atrasti savo kelią atgal į šviesą ir kiekviena siela yra to nusipelniusi.

Jūs visi esate Kūrėjo vaikai, ir todėl visi nusipelnėte vedimo ir priežiūros reikalingos kad sugražinti jus atgal į šviesą.

Mes siūlome jums surasti būdą kaip leisti šioms paklydusioms sieloms gauti pertvarkymą kuris suteiks jiems šį šansą.

Gali būti jog kai kuriems buvo duota būtent ši galimybė surasti savo kelią atgal į šviesą.

Mes matome jog įtampa tarp Sąmokslininkų auga ir mes matome kad jie neberanda sau vietos, ir nebeturi kitų variantų kaip tik visiškai pasiduoti.

Jie jau nebeplanuoja ir neorganizuoja nes dabar jie per dienas yra užsiėmę konferenciniais skambučiais su advokatais taip bandydami sukurti kažkokią tai gynybą tam kad galėtų apsiginti kai jie neišvengiamai bus pristatyti prieš teismą.

Kažkada buvusi tvirta nusikaltėlių organizacija atsidavusi savo tamsos darbams, šiandien jie bando apkaltinti vienas kitą ir siūlyti savo pėstininkus kaip atpirkimo ožius.

Kai kurie šių individų bando bėgti ir slėptis nuo teisingumo kuris tikrai juos suras, nes mes turime priemonių jiems surasti kad ir kur jie besistengtų pasislėpti.

Visi kurie planavo ir organizavo prieš jūsų žmones bus atvesti teisingumui; kitaip ir būti negali nes jie patys pasirinko tokį savo likimą. Šių vardų bus daug, ir sąrašas augs beaugant suėmimams.

Teisingumas įvykdys jūsų pačių pasaulio žmonės, ir jau liko laukti nebe daug iki kol jūs galėsite tai išvysti savo akimis.

Kalbant apie jūsų naująją finansinę sistemą, yra daugybė vyrų bei moterų kurie dirbo prie šios sistemos be poilsio ilgus mėnesius, o kai kurie, net metus. Jūsų senoji sistema jau subyrėjo, ji jau nebebyra.

Šiuo metu ją palaiko tik dūmai ir veidrodžiai. Jūsų Pasaulio Bankas ir JAV Federalinis Rezervas bankrutavo.

Jiems nebeleidžiama leisti beverčių popieriaus gabalėlių savo noru, nes jie jau nebeturi tikrosios vertės. Jie tėra popierius, nieko daugiau.

Jūsų pasaulio žmonės turi paruošę naują sistemą kuri neš jus link perėjimo. Toks yra planas, ir toks buvo kur kas seniau nei kad jūs galėtumėte šiuo metu įsivaizduoti.

Daugybė atsidavusių vyrų ir moterų pasiūlė savo paslaugas tam kad ši nauja sistema veiktų ir daugelis jų darbų buvo grynai iš savanoriškumo.

Jie nusipelnė didelės padėkos už savo darbą, ir kartu su naujos sistemos pristatymu daugelis šių drąsių vyrų ir moterų bus jums pristatyti, jie ir istorija apie jūsų naujosios sistemos sukūrimą bus jums pristatyti per jūsų žiniasklaidos organizacijas. Jūs galite būti tuo tikri.

Nepraraskite vilties nes jūsų naujoji sistema yra labai reali, ir jau beveik paruošta savo istoriniam paleidimui.

Jūsų naujoji sistema panaikins daugelį įgimtų trūkumų ir apribojimų kuriuos turėjo jūsų senoji sistema, konkrečiai tai kaip pinigai yra sukuriami ir cirkuliuojami. Jūsų naujoji sistema tieks valiutą paremtą tikrais brangiaisiais metalais, negu kaip kad jūsų senoji sistema kuri buvo pririšta prie santykinai mažo aukso kiekio esančio rezerve.

Tai visada buvo pagrindinė problema dėl kurios kildavo ekonominiai bangavimai, bet to nebus naujojoje sistemoje nes šimtas procentų jūsų naujosios valiutos bus paremta tikra ir realia verte.

Jūsų naujoji sistema atleis įtampą kuri buvo neteisingai užkrauta jums dėl senosios sistemos kuri kūrė turtus keliems kitų sąskaita.

Jūsų naujoji sistema nebus paremta įsiskolinimu, ir leis kiekvienam žmonių šeimos nariui turtėti taip kaip ir turėjo visada būti šios kelionės metu.

Po naujosios sistemos paleidimo, jūsų žmonės bus paleisti iš jų įsiskolinimų pančių, ir mes matome didelį palengvėjimą ir džiaugsmą aplink visą pasaulį.

Tai bus galingas postūmis jums bekeliaujant link perėjimo, ir mes matome jūsų bendruomenės vibracinį pakilimą kai tik pasklis žinia jog jūsų senoji sistema žlugo ir jūsų naujoji sistema jau gimė.

Ši diena bus pergalinga žmonijai, ir tai bus viena svarbiausių dienų per visą jūsų pasaulio istoriją. Ši diena artėja; jūs galite būti tuo tikri.

Mes prašome atlikti savo dalį ir padėti šiai dienai materializuotis. Pristatyti Sąmokslininkų organizacijos narius teisingumui yra paleidžiamasis taškas jūsų naujajai sistemai, ir mes prašome tęsti skleisti žinias apie suėmimus kurie greitai bus pradėti transliuoti per žinias.

Mes jau esame jums sakę kaip tai yra svarbu kad jūs pasiruoštumėte šiam įvykiui, nes mes norime kad jūs turėtumėte tiek naudos kiek tik yra įmanoma iš šių svarbių žinių.

Prašau atlikti savo dalį ir sudaryti kitiems vaizdą kaip tai yra jiems svarbu. Tai yra jūsų užduotis šiuo metu.

Kaip mes jau sakėme, jūs neliksite kvailiais, nes šie suėmimai tikrai įvyks ir jau su tuo susiję legalūs veiksmai randa savo kelią pas jūsų pasaulio žmones per daugelį žiniasklaidos atstovų.

Kiti didieji žiniasklaidos atstovai pradės kalbėti apie tai savo laiku taip pat, ir masiniai suėmimai Sąmokslininkų organizacijos narių taps sensacija, jums nereiks giliai to ieškoti.

Žvelgiant iš mūsų perspektyvos mes matome jog operacija vyksta pagal planą, ir mes laikomės grafiko.

Mes ir vėlgi jums dėkojame, mūsų agentai mūšio lauke, ir mes jums sakome ir toliau judėti į priekį nes jūs jau greitai artėjate prie šviesos tunelio gale.

Jums nereiks ilgai laukti pakol mes pradėsime dirbti su jumis asmeniškai ir ši sudėtinga jūsų užduoties dalis bus baigta.

Jūs visi darote nuostabų darbą, ir mes dėkojame kiekvienam iš jūsų už jūsų begalines pastangas ir jūsų drąsą pastovėti už savo įsitikinimus.

Tai yra viena iš priežasčių dėl kurių jūs buvote pasirinkti šiai užduočiai, kad būtumėte Vedlys savo artimiems, nes drąsa bei teisumas yra savybės kurias verta tobulinti.

Yra tikimasi jog daugelis jūsų brolių ir seserų atkreips į tai dėmesį ir atsakys į šią vibraciją.

Ir toliau stenkitės iš paskutiniųjų ir būkite pavyzdžiu kitiems, nes jūsų darbai kalba geriau už jūsų žodžius.

Mes esame Galaktinė Šviesos Federacija.

Kanalas: Greg Giles

Vertė: Donatas

Originalas: http://ascensionearth2012.blogspot.com/2012/03/message-from-galactic-federation-of_02.html

WebSite:        http://despertando.me/?p=50825

Back To Main Žemės perėjimas 2012

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here